Αλτάνης Δ. Θεόδωρος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πύργος
Μανωλοπούλου 46
2621020090
Χάρτης: 
Δήμος: 

Η απομάκρυνση του πάγου πήγε τελείως στραβά