Αναζήτηση εργασίας

Αναζήτηση εργασίας

Υπάλληλος με προϋπηρεσία σε τουριστικές επιχειρήσεις, Αγγλικά, Γερμανικά, γνώσεις η/υ και γραμματειακής υποστήριξης αναζητά εργασία

Επιπλέον πληροφορίες
ant_vass@hotmail.com

Στοιχεία Επικοινωνίας

-

-