Αναζητώ εργασία

Αναζητώ εργασία

Κάτοχος άδειας βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου,αναζητώ οποιαδήποτε εργασία!!! Ελάχιστη εργασία στον Δήμο Πύργου!!! πληροφορίες στο e-mail:georgeaggelop1@yahoo.com

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου