ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
26230 32303

ΑΠΟ 25-5-2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019