Άκυρη η απόφαση αντικατάστασης Μάλιαρη!

Συνεχίζει ως πρόεδρος στον Σύνδεσμο «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Άκυρη η απόφαση αντικατάστασης Μάλιαρη!

Δεκέμβριος 07, 2018 08:15 ΠΜ
Άκυρη η απόφαση αντικατάστασης Μάλιαρη!

 

Δεκτή έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου την προσφυγή του Διονύση Μάλιαρη κατά της υπ’ αριθ. 287/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης για αντικατάστασή του από τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Ύδρευσης «ΗΡΑΚΛΗΣ».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την υπ’ αριθ. 287/2018 απόφαση του Δ.Σ. ως μη νόμιμα ληφθείσα και ως εκ τούτου ο κ. Διονύσης Μάλιαρης συνεχίζει ως πρόεδρος στον «ΗΡΑΚΛΗ», με την εκλογή του Χρήστου Παλαιολόγου να θεωρείται άκυρη.

Στο σκεπτικό της απόφασης μεταξύ άλλων αναφέρεται πως:

«1.Το γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσιος Μαλιαρής διαγράφηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας, αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα ,να συνεχίσει να κατέχει την θέση του Προέδρου στο Σύνδεσμο Αποχέτευσης με την επωνυμία « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» , αφού η συμμετοχή του αυτή , δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ( άρθρο 66 του ν. 3852/2010 και εγκύκλιο 23/5-7-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών). Η συγκεκριμένη νομοθεσία βάσει της οποίας λήφθηκε η κρινόμενη απόφαση , αφορά μέλη του Προεδρείου ή της οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής ποιότητας ζωής και δεν έχει εφαρμογή σε Διοικητικά Συμβούλια όπως είναι ο εν λόγω Σύνδεσμος. Κατά συνέπεια ο νομοθέτης καθόρισε περιοριστικά σε ποιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να συμμετέχει ο διαγραφείς δημοτικός σύμβουλος και εσφαλμένα το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης , προέβη στην «Εκλογή νέου μέλους , ως εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου , προς αντικατάσταση του διαγραφέντος μέλους της πλειοψηφούσας παράταξης του Συνδέσμου Αποχέτευσης « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ».

2. Όταν ορίζεται θητεία στα συλλογικά όργανα , ο μοναδικός σοβαρός λόγος αντικατάστασης από την θέση που έχει ορισθεί και συγκεκριμένα από την θέση του Προέδρου όπως αύτη κατείχε ο κ. Διονύσιος. Μάλιαρης στο Σύνδεσμο Αποχέτευσης « Ο ΗΡΑΚΛΗΣ», είναι η μη άσκηση των καθηκόντων του , πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται στην κρινόμενη απόφαση και δεν δικαιολογείται η λήψη αυτής.

3.Την αριθ.19/2013 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Ν. Ηλείας, για ανάλογη περίπτωση».

 

Δ. Μάλιαρης: «Θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου προς όφελος του Οργανισμού»

Ο Διονύσης Μάλιαρης, τόνισε για την απόφαση που τον δικαίωσε: «Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου έγινε δεκτή η από 23-10-2018 προσφυγή του Διονυσίου Μάλιαρη εναντίον της υπ’αριθμ. 287/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση.  Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης δυνάμει της οποίας αντικαταστάθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Μάλιαρης από τη θέση του ως Πρόεδρος του συνδέσμου αποχέτευσης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» κρίθηκε ότι   είναι εσφαλμένη, παράνομη και αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010. Με την ανωτέρω απόφαση μου δίνεται το δικαίωμα να συνεχίσω να έχω την ιδιότητα του Προέδρου και νόμιμου αντιπροσώπου του συνδέσμου «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ». Θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου με την ιδιότητα του προέδρου του συνδέσμου προς όφελος του ανωτέρω οργάνου.  Η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη ξεκίνησε έναν πόλεμο σε βάρος μου χωρίς λόγο και αιτία. Για το λόγο αυτό για άγνωστους προς εμένα λόγους αρχικά ο Δήμαρχος του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με διάγραψε παράνομα από τη δημοτική παράταξη στην οποία είχα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Ο αποκλειστικός σκοπός της δημοτικής παράταξης ήταν να με αντικαταστήσει από τη θέση του Προέδρου του συνδέσμου «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» στην οποία είχα εκλεγεί. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος έφερε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της αντικατάστασής μου. Τελικά όμως δικαιώθηκα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία αποφάσισε να γίνει δεκτή η προσφυγή μου και να ακυρωθεί η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Πολλοί βιάσθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα να δημοσιεύσουν σε διάφορες ιστοσελίδες ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε απορρίψει την προσφυγή μου. Τελικά όμως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με δικαίωσε ερμηνεύοντας ορθώς τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 3852/2010 και έκρινε ότι η υπ’αριθμ. 287/2018 οριστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης ήταν παράνομη και εσφαλμένη. Θέλω να ευχαριστώ τον έγκριτο νομικό μου σύμβουλο ο οποίος με βοήθησε με τις νομικές του γνώσεις να συνταχθεί  και να κατατεθεί η προσφυγή μου εναντίον της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης η οποία ακυρώθηκε τελικά με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».

 

Ν. Μοράντ: «Θα προσφύγουμε στο άρθρο 152»

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης κ. Ναμπίλ Μοράντ δήλωσε για την απόφαση της Αποκεντρωμένης: «Σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είχαμε όλες τις διαβεβαιώσεις από παντού ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σωστή. Η Αποκεντρωμένη έλαβε υπόψη της την απόφαση του άρθρου 152 του ’13 και όχι την απόφαση του ΣτΕ του ’15. Εμείς θα προσφύγουμε στο άρθρο 152 γιατί θεωρούμε ότι τι θέμα αντικατάστασης δεν είναι νομικό ή πολιτικό αλλά πάνω απ’ όλα ηθικό».

 

Share this:
Tags:

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου