Αλλαγές γύρω από τις πληρωμές δημοσίων και υπαλλήλων ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση

Αλλαγές γύρω από τις πληρωμές δημοσίων και υπαλλήλων ΟΤΑ

Νοέμβριος 08, 2018 05:00 ΜΜ
Αλλαγές περιλαμβάνονται  γύρω από τις πληρωμές δημοσίων υπαλλήλων και εργαζόμενων στους ΟΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ των Γιώργου Χουλιαράκη Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Ειδικότερα οι αλλαγές αυτές μεταξύ άλλων αφορούν:
- Προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος του άρθρου 10, σχετικά με τη διενέργεια της μισθοδοσίας η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Αντικαθίσταται το άρθρο 13, σχετικά με τις υποχρεώσεις του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ και γίνεται πλέον αναφορά στις διατάξεις του άρθρου και σε Ν.Π.Ι.Δ. εκτός από Ν.Π.Δ.Δ.
- Αντικαθίστανται τα 5ο, 6ο και 7ο εδάφια του άρθρου 20 και πλέον ορίζονται τα εξής:
«Κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής δεν θα δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας τα οποία θα εμπεριέχουν μη απογεγραμμένους μισθοδοτούμενους.
Ειδικά για τους απογεγραμμένους (μη ενεργούς), που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους θα επιτρέπεται η πληρωμή τους για μια μόνο φορά μετά την αποχώρηση.
Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή πάσης φύσεως αμοιβής, περισσότερων της μιας φοράς, εφόσον υπάρχουν οφειλές που σχετίζονται με την ενεργό υπηρεσία, κατά τη διαδικασία υποβολής αρχείου στο σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ, θα εμφανίζεται ισχυρό μήνυμα αποτροπής υποβολής μη νόμιμων μελλοντικών πληρωμών.
Οι εκκαθαριστές αποδοχών υποχρεούνται να ενημερώσουν με επαρκή αιτιολόγηση την Ε.Α.Π. για κάθε υποβολή αρχείου στο σύστημα πληρωμών της το οποίο θα περιλαμβάνει μη απογεγραμμένους (μη ενεργούς) μισθοδοτούμενους».
 
Share this:
Tags:

Άντρας πυροβολεί εν ψυχρώ γυναίκα την ώρα που εκείνη βγάζει τα σκουπίδια