Διαμαρτυρία για την τήρηση του ωραρίου καθαριστριών

Από το σύλλογο εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως

Διαμαρτυρία για την τήρηση του ωραρίου καθαριστριών

Δεκέμβριος 06, 2018 10:30 ΠΜ
Διαμαρτυρία για την τήρηση του ωραρίου καθαριστριών
Την άμεση τήρηση του ωραρίου που προβλέπει για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ,  η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΠΟΕ-ΟΤΑ και Ελληνικού Δημοσίου, ζητάει με διαμαρτυρία του προς το δήμο Πύργου και τη Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ο σύλλογος εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως.
Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος του  συλλόγου Χρ. Γαρύφαλλος, επειδή έχουν υπάρξει  δεκάδες καταγγελίες (ειδικά για τις  καθαρίστριες) για την μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων και παρερμηνειών , έγινε επικοινωνία με την Νομική Υπηρεσία της Ομοσπονδίας, βάσει της οποίας επισημαίνονται τα εξής:
«Τα μέρη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επιδίωξαν να ελαφρύνουν, μέσω της μείωσης του ωραρίου εργασίας, όσους υπαλλήλους απασχολούνται με το εξαιρετικά δύσκολο και ανθυγιεινό έργο της καθαριότητας των κοινόχρηστων τουαλετών των δημοτικών κτιρίων. Πρώτον, δεν υπάρχουν σήμερα εργαζόμενοι σε Δήμους που να απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των τουαλετών. Με βάση αυτό το αναμφισβήτητο δεδομένο γίνεται κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος όρος θα ήταν άνευ περιεχομένου αν σκόπευε στην προστασία μίας κατηγορίας εργαζομένων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεύτερον, είναι παράλογο να προστατεύονται μεν όσοι υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την καθαριότητα κοινόχρηστων δημοτικών τουαλετών και όχι όσοι εκτός από αυτές έχουν επιπλέον την υποχρέωση να καθαρίζουν και άλλους εσωτερικούς χώρους, όπως μαγειρεία, παιδικούς σταθμούς κ.λπ.». Τρίτον, όπως ορθά επισημαίνει στην ανακοίνωσή της και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,δεν υπάρχει στους Δήμους ειδικότητα, στα καθήκοντα της οποίας να περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η καθαριότητα αφοδευτηρίων και δημοτικών κοινόχρηστων τουαλετών, άρα δεν υπάρχει ειδικότητα που να μπορεί αναμφισβήτητα να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία για την φύση των καθηκόντων της. 
Τέλος, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην υπαγωγή , στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των ανωτέρω ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας όλων των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους , στο πλαίσιο της βελτίωσης των ωρών εργασίας τους. Ιδίως να μειωθεί άμεσα η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων από την αιτία αυτή. Δεν θα επανέλθουμε και επιφυλασσόμεθα αν δεν τηρηθεί άμεσα να ασκήσουμε κάθε νομικό δικαίωμά μας».
 
Share this:
Tags:

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου