«Επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου

Επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Παναγιώτη Πλατανιά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέλλον της κτηνοτροφικής παραγωγής

«Επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου

Μάιος 16, 2018 06:30 ΜΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Θοδωρής Λάμπρος
«Επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου
*«Η ανάπτυξη 
του Πρωτογενή τομέα 
από την Πολιτεία 
αποτελεί μονόδρομο»
 
 
*Άμεση ανάγκη 
  η βελτίωση 
 της παραγωγικότητας
 και ποιότητας 
 των κτηνοτροφικών 
 προϊόντων
 
 
 
 
Την επιτακτική ανάγκη να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να βελτιωθεί και να διατηρηθεί στο μέλλον ο κλάδος της κτηνοτροφίας που αυτή την στιγμή βρίσκεται στην «εντατική» με μηχανική υποστήριξη εξέφρασε με επιστολή που απέστειλε στον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γεωπόνος κ. Παναγιώτης Πλατανιάς.
  Ο κ. Πλατανιάς στην επιστολή του αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της κτηνοτροφίας στην χώρα και δη το νομό Ηλείας και τονίζει ότι το Υπουργείο θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί προκειμένου να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους ώστε να συνεχίσουν το αντικείμενό τους και να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς.
 
 Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Πλατανιάς:
 
 
κε Υπουργέ
 
 
Η κτηνοτροφική παραγωγή αποτελεί για την Περιφέρειά μας, καθώς και για όλη την Χώρα μια βασική συνιστώσα της οικονομικής ζωής του τόπου. Ειδικά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης την οποία διανύουμε, έγινε ακόμη περισσότερο σαφές ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι μονόδρομος και απαιτεί την στήριξη της πολιτείας. Εκτός όμως από την οικονομική διάσταση, υπάρχει ένας ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπ΄οψη και αυτός είναι η κοινωνική διάσταση. Η παραμονή των κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο, που τα τελευταία χρόνια έχει ερημώσει ή ακόμη και η  επιστροφή νέων ανθρώπων, πρέπει να είναι βασικό ζητούμενο της πολιτικής μας.
Για να επιτευχθεί επομένως ο στόχος, θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες προς την κατεύθυνση, αφενός μεν της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων, επομένως και της αύξησης του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και αφετέρου βελτίωσης της ποιότητας ζωής και εργασίας αυτών.
 
 
Υφιστάμενη κατάσταση 
της κτηνοτροφικής παραγωγής
 
Σήμερα, η πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και παρά τα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης (επιδοτήσεις, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, κλπ) λειτουργεί με συνθήκες προηγούμενων δεκαετιών. Ακόμη περισσότερο, οι συνθήκες εργασίας των κτηνοτρόφων παραμένουν οι ίδιες και είναι αποτρεπτικές για την παραμονή στον κλάδο, πόσο δε μάλλον για την είσοδο των ανθρώπων σε αυτόν. Σημειώνεται επιπλέον, ότι η κείμενη νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένες και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για την υγιεινή των παραγόμενων προϊόντων (συνθήκες άμελξης, αποθήκευσης γάλακτος, ζωοτροφών, φαρμακευτικών προϊόντων.
Είναι προφανές, ότι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την βελτίωση της παραγωγικότητας, της υγιεινής αλλά και των συνθηκών εργασίας είναι η ύπαρξη ηλεκτρικής παροχής στον στάβλο. Σήμερα, η πλειοψηφία των κτηνοτροφιών μονάδων δεν διαθέτει ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκσυγχρονιστούν, ενώ και το κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ είναι απαγορευτικό για τους κτηνοτρόφους (με βάση την απόσταση από το τελευταίο σημείο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον κτηνοτρόφο να καλύψει).
Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, που έχει οδηγήσει στο φαινόμενο να έχει αδειοδοτηθεί μόνο το 10% των σταβλικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία των κτηνοτρόφων να ανταπεξέλθουν στην δαπάνη που απαιτείται για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Η προαπαίτηση να υπάρχει άδεια λειτουργίας για την σύνδεση με τη ΔΕΗ αποτελεί επίσης μια από τις σημαντικότερες αιτίες του περιορισμένου αριθμού ηλεκτροδοτημένων στάβλων. Η κτηνοτροφική μας παραγωγή, ως εκ τούτου, είναι υποβαθμισμένη ποιοτικά σε σχέση με τις δυνατότητές της, ενώ και το εισόδημα των κτηνοτρόφων είναι περιορισμένο.
 
 
 
Προτάσεις
 
1. Άμεση χορήγηση με νομοθετική ρύθμιση της δυνατότητας εξηλεκτρισμού σε όλες τις υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν άδεια ή όχι.
2. Η πολιτεία να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου, με ευθύνη των Δήμων, να υπάρξει επέκταση του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΗ προς τις περιοχές όπου υπάρχει πλειάδα σταβλικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να δοθεί στην πράξη στη συνέχεια η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να ενταχθούν στο υφιστάμενο πρόγραμμα εξηλεκτρισμού και να ηλεκτροδοτήσουν τους στάβλους τους με μικρή δική τους συμμετοχή. Οι Δήμοι θα πρέπει σε μια πρώτη φάση και σε συνεννόηση με το κεντρικό κράτος να εξετάσουν τη δυνατότητα επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου σε περιοχές που έχουν εγκατασταθεί πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να ηλεκτροδοτήσουν τους στάβλους τους μέσω του προγράμματος αγροτικού  εξηλεκτρισμού με μικρή σχετικά δαπάνη εκ μέρους τους. 
 
Θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν όχι μόνο να βελτιώσουν το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, που επηρεάζεται κυρίως από την αθρόα εισαγωγή πρώτων υλών στον τομέα της κτηνοτροφίας, αλλά και να βάλουν την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας σε μια βιώσιμη πορεία αύξησης της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και επομένως αύξησης του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Με αυτό τον τρόπο θα αποτελούσαν μια πρακτική που θα συνεισέφερε ουσιαστικά και όχι απλώς στην θεωρία προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας.
 
Share this:
Tags:

Η απομάκρυνση του πάγου πήγε τελείως στραβά