Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 10.429 στρέμματα στην Ηλεία

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την κατανομή εκτάσεων ανά περιφέρεια - Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος θα ανέλθει σε 652 MW

Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 10.429 στρέμματα στην Ηλεία

Αύγουστος 06, 2020 09:33 ΠΜ
Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 10.429 στρέμματα στην Ηλεία

Λίγο περισσότερα από 300.130 στρέμματα γης υψηλής παραγωγικότητας σε ολόκληρη την Επικράτεια της χώρας θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με την κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα που προκύπτει από σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Παράλληλα διευκρινίζεται πως γήπεδα χαρακτηρισμένα μερικώς ως αγροτική γη και μερικώς ως δασική για παράδειγμα, θεωρείται ότι ο σταθμός εγκαθίσταται στο σύνολό του σε αγροτική γη.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ έρχεται να ορίσει παράλληλα τα μέγιστα όρια συνολικής ισχύος των σταθμών ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ ξεκαθαρίζει πως για τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη δεν συμπεριλαμβάνεται φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε χορτολιβαδική έκταση και φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 ως έκταση για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη ακόμα και αν αυτή ήθελε χαρακτηριστεί αγροτική γη.

 

Υπενθυμίζεται πως τα όρια κάλυψης ορίζονται ως εξής:

- όριο 0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες και

- όριο 1% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέρειες και τυπική στρεμματική κάλυψη ίση με 16 στρέμματα ανά εγκατεστημένο MW φωτοβολταϊκού σταθμού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην πρώτη θέση τόσο στρεμματικά όσο και σε μέγιστο όριο συνολικής ισχύος βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Λάρισας, όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 22.382 στρέμματα, όπου το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος θα ανέλθει σε 1.399 MW. Ακολουθεί η περιφερειακή ενότητα Έβρου, με 15.330 στρέμματα και μέγιστο όριο συνολικής ισχύος 958 MW και η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 939 MW σε 15.018 στρέμματα.

Σε ότι αφορά την Ηλεία επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 10.429 στρέμματα, όπου το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος θα ανέλθει σε 652 MW.

Απαιτούμενα έγγραφα

Όπως αναφέρει η ΚΥΑ: «Για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι».

 

protinews

protinews

Share this:
Tags:

-

-