Εξελέγησαν με …τη δεύτερη!

Οι περισσότεροι δήμαρχοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και γενικότερα

Εξελέγησαν με …τη δεύτερη!

Ιούνιος 10, 2019 09:30 ΠΜ
Εξελέγησαν με …τη δεύτερη!

Τη δεύτερη Κυριακή εξελέγη η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων  στην Περιφέρεια  Δυτική Ελλάδα , κάτι που άλλωστε έγινε σε σημαντικό ποσοστό και στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, τα οποία εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Δημοτικές Εκλογές 2019, την Β' Κυριακή των δημοτικών εκλογών 2019 εξελέγησαν 229 Δήμαρχοι (ποσοστό 69%).

Από τους εκλεγέντες δημάρχους του Β' γύρου:

  • οι 10 είναι γυναίκες (ποσοστό 4,4%),
  • οι 64 (ποσοστό 27,9%) είναι επανεκλεγόμενοι δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019
  • οι 165 (ποσοστό 72,1%) δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019

Μετά τα αποτελέσματα και της Β' Κυριακής, στους 332 δήμους εξελέγησαν:

  • 18 γυναίκες (ποσοστό 5,4%), από τις οποίες μόνον οι τρεις (3) ήταν δήμαρχοι την περίοδο 2014-2019. Στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχαν εκλεγεί 15 γυναίκες δήμαρχοι
  • 131 επανεκλεγέντες δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019 (ποσοστό 39,5%).

Οι 16 από τους επανεκλεγέντες είναι δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.

  • 201 δήμαρχοι (ποσοστό 60,5%) που δεν ήταν δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

 

Εκλενέντες δήμαρχοι την Β' Κυριακή, ανά περιφέρεια

protinews
 
Ανατροπή της σειράς των δύο πρώτων συνδυασμών του Α' γύρου

Σε 69 δήμους (ποσοστό 30,1% περίπου) από τους 229 στους οποίους έγιναν εκλογές τη Β' Κυριακή,
σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων συνδυασμών. Σε αυτούς τους δήμους, δηλαδή,
εξελέγη Δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της Α'
Κυριακής.

Αναλυτικά, ανά Περιφέρεια, τα στοιχεία εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα:

protinews


 

Εκλεγέντες Β' γύρου και προηγούμενες θητείες τους

protinews

Οι 9 από τους εκλεγέντες δημάρχους στον Β' γύρο (ποσοστό 4%) έχουν ήδη περισσότερες από 3 θητείες (4, 5 και 6), ενώ άλλοι 80 (ποσοστό 35%) έχουν μία έως τρεις θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού.

Το 61% των εκλεγέντων του Β' γύρου (140 εκλεγέντες) δεν έχει θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στην Τ.Α. Α' Βαθμού έως σήμερα.

 

Συνολικά στοιχεία δημοτικών εκλογών 2019
Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2019 συμμετείχαν 254 συνδυασμοί με επικεφαλής υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις εκλογές του 2014.

Από αυτούς του υποψήφιους επανεξελέγησαν 131 δήμαρχοι (ποσοστό 51,6%).

Αναλυτικά, η κατανομή των επανεκλεγέντων δημάρχων ανά Περιφέρεια και ανά τάξεις πληθυσμού φαίνονται στους δύο επόμενους πίνακες

protinews

 protinews

 

Share this:
Tags:

Κοινωνικό μήνυμα Αντιπυρικής Περιόδου 2019