«Φως στο τούνελ» για τα αδέσποτα

Στο δήμο Πύργου, μετά τα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ της «ΠΡΩΤΗΣ»

«Φως στο τούνελ» για τα αδέσποτα

Απρίλιος 16, 2019 07:17 ΠΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Κώστας Αντωνόπουλος
«Φως στο τούνελ» για τα αδέσποτα

 Η ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση του καυτού προβλήματος των αδέσποτων ζώων στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, επισημαίνεται σε έγγραφο που απέστειλε η Διεύθυνση Προγραμματισμού του δήμου προς το δήμαρχο και το γενικό γραμματέα, μετά και την αναλυτική παρουσίαση του θέματος από την «ΠΡΩΤΗ».

Στο έγγραφο που κοινοποιήθηκε και στον αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο κ. Παν. Μπόμπορη, αφού γίνεται ευρεία αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί  σε όλους τους τομείς γύρω από τα αδέσποτα, τονίζεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί εκ μέρους του δήμου το ενδεχόμενο ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται εξάλλου στα δημοσιεύματα της «ΠΡΩΤΗΣ» όσον αφορά τη συνεργασία των φιλοζωικών οργανώσεων με το δήμο, το πρόχειρο καταφύγιο στην περιοχή της Συντριάδας, τον ιδιωτικό χώρο φιλοξενίας δεκάδων αδέσποτων σκύλων στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, το ζήτημα  των υιοθεσιών κ.α.

Ωστόσο μετά και τα δημοσιεύματα  της «ΠΡΩΤΗΣ» και την παρουσίαση των απόψεων τόσο του κ. Μπόμπορη, όσο και των εκπροσώπων των δύο φιλοζωικών οργανώσεων της περιοχής κ.κ. Ελένης Σιγούρου και Μυρσίνης Σαλαμανή, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να γίνει  υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα ο εντεταλμένος σύμβουλος του δήμου Πύργου επεσήμανε ότι η συνεργασία με τις εκπροσώπους των δύο φιλοζωικών οργανώσεων είναι άψογη, προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

 

Το έγγραφο

 

Αναλυτικότερα το ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού του δήμου Πύργου, σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταξύ άλλων έχει ως εξής:

-Από τον Οκτώβριο του έτους 2018, στο δήμο υλοποιείται το ετήσιο πρόγραμμα  διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τίτλο «ενίσχυση τεχνικής υποστήριξης και φροντίδας αδέσποτων»

προϋπολογισμού δαπάνης 45.930,78 € (με Φ.Π.Α), το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει στείρωση θηλυκών και αρσενικών σκυλιών, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τεστ ερλιχίωσης-λεισμανίαση, αντιβιοτικά, παυσίπονα, αντιλυσσικό εμβολιασμό και αποπαρασίτωση.

-Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 29191/19-10-2018 απόφαση δημάρχου τροποποιήθηκε η σύσταση της πενταμελούς επιτροπής δυνάμει α) της αρ. πρωτ. 26865/27-9-2018 απόφασης  δημάρχου με την οποία μεταβιβάστηκε  μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, εξεύρεση Ευρωπαϊκών ή άλλων κονδυλίων για την δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ) στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Μπόμπορη Παναγιώτη και β) της αρ.πρωτ. 26206/24-9-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Πύργου και της κτηνιάτρου Δήμητρας Λέκκα.

Η ανωτέρω επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά  διαστήματα κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως υπό την προεδρία του Εντεταλμένου Συμβούλου αρμόδιου για την διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς κ. Παναγιώτη Μπόμπορη.

Στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, συντάχθηκε σχέδιο μνημονίου συνεργασίας με τους Φιλοζωικούς συλλόγους – σωματεία που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύργου. Το σχέδιο διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή σε συνεργασία με τα Φιλοζωικά σωματεία. Πλην όμως δεν έχει ακόμα υπογραφεί.

-Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 έχουν προβλεφθεί τα εξής ποσά για: Α.  Ενίσχυση Τεχνικής Φροντίδας Αδέσποτων 2019-2020:74.000,00€ , Β. Προμήθεια ξηράς τροφής για αδέσποτα ζώα:18.000,00€ και Γ. Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος παροχής τροφής - νερού κοινοχρήστων σημείων για αδέσποτα ζώα: 5.000,00 ευρώ. Ήδη συντάσσονται οι σχετικές μελέτες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Κατά το έτος 2018 επιβλήθηκε ένα πρόστιμο συνολικού ποσού 600,00€ δυνάμει της απόφασης «Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν.4039/2012»

-Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30642/30-10-2018 έγγραφο του Αρμόδιου Εντεταλμένου Συμβούλου, Παναγιώτη Μπόμπορη, ενημερώθηκαν όλοι οι ιδιώτες κτηνίατροι του δήμου Πύργου σχετικά με την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης άμεσα ανταποκρίνεται σε καταγγελίες δημοτών και στα συμβάντα που καταγράφονται από την Ελληνική Αστυνομία.

-Έχει ξεκινήσει η οργάνωση των διαδικασιών  για την προώθηση της υιοθεσίας των αδεσπότων σκύλων μέσω της ιστοσελίδας του δήμου.

- Ο  δήμος Πύργου έχοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη, εκτιμώντας το  γεγονός ότι και οι δύο φιλοζωικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του δήμου,  διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων, προχώρησε στην σύνταξη μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του δήμου και των δύο φιλοζωικών.

-Το Δεκέμβριο του έτους 2018, ο δήμος εκτιμώντας ως δεδομένη την συνεργασία του δήμου με τις φιλοζωικές και κατόπιν των όσων είχαν συζητηθεί στις συνεδριάσεις  της  Πενταμελούς Επιτροπής,  προέβη στην προμήθεια σχεδόν 5.500 κιλών ξηράς τροφής. Αναφέρουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η τροφή  να μείνει αδιάθετη. Σημειώνεται δε ότι ο δήμος δεν διαθέτει προσωπικό για να απασχοληθεί με την σίτισή τους.

 

Τα καταφύγια

 

Εξάλλου αναφορικά με την ίδρυση καταφυγίων στην περιοχή, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού του δήμου Πύργου αναφέρονται τα εξής:

-Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4039/2012, καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.

Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 του ιδίου Νόμου, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. (άρθρο 9.παρ.2 Ν4039/2012)

-Συνοπτικά, για την δημιουργία καταφυγίου θα πρέπει να εξεταστούν από τον Δήμο:

  • Ø η εξεύρεση κατάλληλου δημοτικού χώρου ή δυνατότητα παραχώρησης από την Περιφέρεια
  • Ø η δυνατότητα κάλυψης του κόστους κατασκευής και λειτουργίας του
  • Ø η δυνατότητα δημιουργίας συνδέσμου Δήμων και δημιουργία
  • Ø διαδημοτικού καταφυγίου

 

-Μέχρι και σήμερα η ανωτέρω έκταση (πρώην θερμοκήπιο Συντριάδας) χρησιμοποιείται από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Πύργου.

Για τον ανωτέρω χώρο στο οποίο βρίσκονται περίπου 50 σκυλιά μονίμως δεμένα τα οποία  σιτίζονται, φροντίζονται από μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου, δεν προκύπτει να έχει εκδοθεί σχετική άδεια για την λειτουργία του ως καταφύγιο ζώων συντροφιάς.

Ο χώρος είναι περιφραγμένος και επιτηρείται με κάμερες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες μελών του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου, τα περισσότερα σκυλιά είναι ηλικίας πάνω από 5 έτη και κατά την άποψη τους  είναι αδύνατη η απελευθέρωση τους πλέον στο φυσικό τους περιβάλλον.

 

Οι υιοθεσίες

 

Στο ρεπορτάζ της «ΠΡΩΤΗΣ» εξάλλου αναφέρεται το έγγραφο σχετικά με τις υιοθεσίες  των αδέσποτων , υπογραμμίζοντας  τα εξής:

«Εφόσον ο ιδιοκτήτης θέλει να δώσει σε άλλον το ζώο του θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στο δήμο, να εγγράφει το ζώο στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με προσωρινό κάτοχο το δήμο, να υπογράφει η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 δήλωση υιοθεσίας από το δήμο και το νέο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να παρουσιαστεί ο νέος ιδιοκτήτης σε πιστοποιημένο κτηνίατρο και να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ιδιοκτήτη. Εφόσον δεν έχει τηρηθεί η εν λόγω διαδικασία που προβλέπει ο νόμος δεν τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή του ζώου. Ακόμα και στην περίπτωση όμως που έχει τηρηθεί η διαδικασία παράδοσης στο δήμο και ο ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει νόμιμα το αδέσποτο ζώο, δεν μπορεί να το καταγράψει απευθείας σε άλλον κάτοικο εξωτερικού χωρίς τη μεσολάβηση του δήμου και πάντα μόνο με πληρεξούσιο με βέβαιη χρονολογία».

 

 

 

Α. Αδέσποτοι σκύλοι που έχουν σημανθεί (ιδιοκτησίας Δήμου Πύργου)

Προηγούμενα έτη

(2016-2017):

35

Έτος 2018 (από 10/18):

20

Έτος 2019:

34

ΣΥΝΟΛΟ Α:

89

Β. Αδέσποτοι σκύλοι που έχουν εμβολιαστεί και στειρωθεί

Έτος 2018 (από 10/18):     

20

Έτος 2019:   

34

ΣΥΝΟΛΟ Β:  

54

Γ. Αριθμός καταχωρημένων ζώων στο Μητρώο δεσποζόμενων:

50

Δ. Εθελοντές που έχουν αναλάβει την σίτιση των αδεσπότων:

4

Ε. Συνολικός αριθμός αδεσπότων που σιτίζονται από τους εθελοντές:

11

ΣΤ. Υιοθεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί:

9

Ζ. Υιοθεσίες που αναμένεται να σύντομα να ολοκληρωθούν:

9

Η. Αριθμός αιτήσεων για περισυλλογή αδεσπότων:

21

Θ. Αριθμός συνεδριάσεων 5μελους επιτροπής (έναρξη από5/11/2018) :

4

 

 

Share this:
Tags:

Κοινωνικό μήνυμα Αντιπυρικής Περιόδου 2019