«Φτωχές» οι αναφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στο σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

«Φτωχές» οι αναφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δεκέμβριος 31, 2019 10:00 ΠΜ
«Φτωχές» οι αναφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Πολιτικές πιέσεις θα απαιτηθεί να ασκηθούν για να αρθεί ο αποκλεισμός της Δυτικής Ελλάδας από το φυσικό αέριο. Άλλη μια απόδειξη είναι το σχέδιο ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2020-2029, στο οποίο οι αναφορές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι φτωχές και απέχουν από το μοντέλο που θα επιθυμούσαν οι σημαντικότεροι από τους μελλοντικούς χρήστες να υιοθετηθεί.
Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Πελοπόννησος και είναι ενδεικτικό του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο Ιούλιο και τέθηκε σε διαβούλευση, με τις αναφορές του στη Δυτική Ελλάδα να είναι οι εξής:
Η πρώτη (σελίδα 18) ήταν μια γενική αναφορά σε ελληνικά λιμάνια που μετέχουν στο έργο "Poseidon Med II" για την χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως ναυτιλιακό καύσιμο, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά η Πάτρα.
Η δεύτερη (σελίδα 42) αφορούσε στον πρώτο πιλοτικό σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων «που θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου από καταναλωτές περιοχών όπου δεν έχει αναπτυχθεί το ΕΣΜΦΑ (π.χ. νησιά, Δυτική Ελλάδα) καθώς και ως καύσιμο στη ναυτιλία (πλοία με καύσιμο ΥΦΑ).». Στην μελέτη ανάπτυξης του ΕΣΦΑ που δημοσιοποιήθηκε -επίσης- τον περασμένο Ιούλιο αναφέρεται ότι «το δίκτυο διανομής της Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να τροφοδοτηθεί με ποσότητες ΥΦΑ μέσω φόρτωσης βυτιοφόρων» (σελίδα 32), καθώς «η κατασκευή αγωγού για τη διασύνδεσή τους με το ΕΣΦΑ δεν είναι οικονομικά αποδοτική.».
Οι παρεμβάσεις
Η διαβούλευση για το σχέδιο ανάπτυξης του ΕΣΦΑ ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις που έγιναν από φορείς και αφορούσαν στον σχεδιασμό για την Δυτική Ελλάδα και ήταν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ, υπάρχουν τα εξής: 
Παρέμβαση ΔΕΔΑ: Η ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου) παρενέβη στη διαβούλευση για τον πιλοτικό σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων, επισημαίνοντας ότι εάν παραμείνει ως ημερομηνία ένταξης του έργου στο σύστημα ο Σεπτέμβριος του 2021, θα πρέπει να προσαρμόσει αντίστοιχα τον σχεδιασμό της, «στον οποίο περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση από πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ, για την τροφοδότηση των πόλεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και μερικώς της Πελοποννήσου».
Η ΔΕΠΑ: Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ αναφέρθηκε στο έργο της νέας προβλήτας στον τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας ενώ κάνει αναφορά στη δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας ΥΦΑ στα λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας στο τέλος του 2022 για την προώθηση της χρήσης του ΥΦΑ στη ναυτιλία.
 
Share this:
Tags:

-

-