Γκολ που δε χάνονται

Ο χειρότερος τρόπος να μεταφέρεις μια σκάλα με μηχανάκι