Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Οδηγού στην Κυλλήνη.

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Οδηγού στην Κυλλήνη.

Φεβρουάριος 05, 2020 10:40 ΠΜ
Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Οδηγού στην Κυλλήνη.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 Τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους για την ασφαλή μεταφορά παιδιών (σχολεία, φροντιστήρια, εκδηλώσεις, επισκεπτήρια, εκδρομές, διακοπές, ιατρικά ραντεβού)

 Είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση, συντήρηση και καθαριότητα των οχημάτων του χώρου  Παραλαβή / μεταφορά / παράδοση διαφόρων ειδών σε όλους τους χώρους του Οργανισμού (τροφοδοσία, ιματισμό κ.α)

 Επιτόπια παρέμβαση με συνοδεία ειδικού προσωπικού

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 Απαραίτητη άδεια οδήγησης Γ’,Δ’ και Ε’ κατηγορίας

 Πιστοποίηση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

 Κάρτα ταχογράφου  Απολυτήριο Λυκείου

 Προϋπηρεσία ως οδηγός τουλάχιστον 3 έτη

 Εμπειρία οδήγησης μεγάλων οχημάτων και χειρωνακτικής εργασίας

 Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός & ευγενικός χαρακτήρας

 Με υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 411. Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές. Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

 

 

Με εκτίμηση, Ρένα Γεωργιάδου Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Share this:
Tags:

-

-