Η εκλογή των μελών προεδρείων δημοτικών συμβουλίων 2019 – 2023

Διευκρινίσεις περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών

Η εκλογή των μελών προεδρείων δημοτικών συμβουλίων 2019 – 2023

Αύγουστος 22, 2019 10:00 ΠΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Κώστας Αντωνόπουλος
Η εκλογή των μελών προεδρείων δημοτικών συμβουλίων 2019 – 2023
Διευκρινίσεις σχετικά μη  τη διαδικασία  εκλογής  των  μελών  των  προεδρείων  των  δημοτικών συμβουλίων για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023, περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.
Η εκλογή λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8  Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου - πρώτη θητεία) και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (τρίτο έτος δημοτικής περιόδου - δεύτερη θητεία).
Αναλυτικότερα μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο εκλογής  των  μελών  του  προεδρείου  του  δημοτικού συμβουλίου, αναφέρονται τα εξής:
-Την πρόσκληση στους συμβούλους του νέου δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή των  μελών  του  προεδρείου  του  απευθύνει  ο  σύμβουλος  του  συνδυασμού  του εκλεγέντος δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την  απόφαση  επικύρωσης  του  αποτελέσματος  της  εκλογής από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο
-Στην  ειδική  συνεδρίαση  εκλογής  του  προεδρείου  του  δημοτικού  συμβουλίου προεδρεύει  ο  δημοτικός  σύμβουλος  που  συγκάλεσε  το  συμβούλιο,  ο  οποίος 
αναθέτει    καθήκοντα  ειδικού  γραμματέα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της 
εκλογής,  σε  έναν  από  τους  υπαλλήλους  του  δήμου.  Αν  ο  σύμβουλος  του συνδυασμού  του  δημάρχου  που  πλειοψήφησε  απουσιάζει,  τον  αντικαθιστά  ο επόμενος κατά σειρά επιτυχίας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού.
-Η  συνεδρίαση  για  την  εκλογή  του  προεδρείου,  καθώς  και για την εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, η οποία ακολουθεί και λαμβάνει χώρα μετά την επίτευξη εκλογής όλων των μελών  του  προεδρείου,  είναι  ειδική  και  πραγματοποιείται  μόνο  για  το  σκοπό αυτό
Μυστική  ψηφοφορία
 
-Αφού  διαπιστωθεί  η  απαρτία  της  ειδικής  συνεδρίασης,  τα  μέλη  του  δημοτικού 
συμβουλίου  εκλέγουν  χωριστά  για  κάθε  αξίωμα  τα  μέλη  του  προεδρείου  με μυστική  ψηφοφορία.
 Η  ψηφοφορία  διενεργείται  με  ψηφοδέλτια  στα  οποία αναγράφονται  τα  ονόματα  των  υποψηφίων,  ενώ  δύνανται  να  θέσουν υποψηφιότητα όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν, χωρίς την ανάγκη τήρησης 
ποσόστωσης από τα δύο φύλα, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στις οικείες νομοθετικές διατάξεις
- Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των μελών του προεδρείου και των ανωτέρω  επιτροπών  δεν  δύναται  να  υπάρξει  συζήτηση  για  άλλο  θέμα  στο συμβούλιο. 
Σημειώνεται,  εντούτοις,  ότι  το  δημοτικό  συμβούλιο  δεν  νομιμοποιείται  να λάβει  εκτελεστές  ή  μη  αποφάσεις  για  θέματα  που  αφορούν  το  δήμο,  προ  της συγκρότησής του σε σώμα. Το ανωτέρω λαμβάνει χώρα μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκλογής όλων των μελών του προεδρείου του, δηλαδή του προέδρου, του  αντιπροέδρου  και  του  γραμματέα  του  δημοτικού  συμβουλίου.  
 
Share this:
Tags:

Η Εξάπλωση του Κορωνοϊού Live Map