Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΤΙΑ... με τον Γιώργο Βενιζέλο

-

-