Η ισχύς εν τη ενώσει για το Πάτρα- Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα

Πολύωρη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου χθες στο Πύργο

Η ισχύς εν τη ενώσει για το Πάτρα- Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα

Δεκέμβριος 10, 2019 08:15 ΠΜ
Η ισχύς εν τη ενώσει για το Πάτρα- Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα
• Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός: «Εάν οι αρμόδιοι δεν είναι εδώ να μας δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα μας αυτό δείχνει περιφρόνηση προς τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδος»
• Ν. Φαρμάκης: «Σοβαρότητα- συναίνεση- αποφασιστικότητα, εάν θέλουμε να μας πάρουν σοβαρά»
• Τ. Αντωνακόπουλος: «Η κοσμητεία του Πανεπιστημίου Πατρών θέλει να πάρει την έδρα της Μουσειολογίας από το Πύργο»
• Γ. Λυμπέρης: ««Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι εργολάβοι θα αναλάβουν το έργο»»
 
 
 
Της Άννας Αγγελίδου 
 
«Φλέγοντα» ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως την Ηλεία συζητήθηκαν κατά την διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες στον Πύργο. Το θέμα το οποίο κυριάρχησε της χθεσινής συνεδρίασης ήταν η υλοποίηση του ζωτικής σημασία έργου Πάτρων – Πύργου με τους μετέχοντες στη συνεδρίαση να εκφράζουν την αγωνία τους για την πορεία εξέλιξης των έργων. Από τη συνεδρίαση ωστόσο δεν έλειψαν οι μικροεντάσεις αλλά και οι διαξιφισμοί χωρίς ωστόσο να υπάρχουν «εκτροχιασμοί»… Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το ζήτημα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων από την περιοχή του Κατακόλου όπου πραγματοποιήθηκε εκτενή ενημέρωση και από τους εκπροσώπους της «Energean». 
 
 
Δρόμος Πάτρα-Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα
Τη δημιουργία εννιαμελούς επιτροπής παρακολούθησης του έργου Πάτρα- Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα πρότεινε στην εισήγηση του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά την διάρκεια της εισήγησης του κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στην εισήγηση του έκανε ένα μία πολύ σύντομη αναδρομή στο έργο σημειώνοντας ότι φτάσαμε στο 2019 και συζητάμε ακόμα για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει ενώ τόνισε: «Είναι σαφές ότι όλα αυτά τα χρόνια χάθηκαν πολλές ευκαιρίες να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας. Χάθηκε χρόνος, αλλά περισσότερο οδηγήθηκε σε απαξίωση το τμήμα αυτό της Δυτικής Ελλάδας που η καθυστέρηση της κατασκευής του έργου το οδήγησε σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό, αφού η υφιστάμενη οδός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δρόμος ανάπτυξης αλλά και ασφάλειας των μεταφορών. Το χειρότερο όμως είναι ότι συνεχίζονται να χάνονται ζωές, σε έναν δρόμο που στην σημερινή του κατάσταση είναι επικίνδυνος για τους πολίτες» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Π. Παπαδόπουλος. 
 
Οι διεκδικήσεις 
Ο Πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου σημείωσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πρέπει να διεκδικήσει με νηφαλιότητα αλλά και με στιβαρό τρόπο που αρμόζει στο κορυφαίο πολιτικό όργανο της Περιφέρειας, χωρίς κορώνες, χωρίς αγκυλώσεις και χωρίς να κάνει ένα βήμα πίσω στις διεκδικήσεις της. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να μείνουμε αταλάντευτα σταθεροί στις πολιτικές διεκδικήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορούν το σύνολο του άξονα της Ολυμπίας Οδού και συγκεκριμένα:
1. Την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου του έργου. Καμία έκπτωση, έναντι όλων. Κανένα χιλιόμετρο χαμένο για όλο τον άξονα: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ, ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΤΣΑΚΩΝΑ.
2. Τη σύνδεσή της με όλους τους αναπτυξιακούς πόλους: ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή παραμένει κρίσιμο το ζήτημα τόσο της εξέλιξης των δημοπρατημένων τμημάτων για το Πάτρα-Πύργος, αλλά και αναγκαία η παρακολούθηση των ενεργειών που σχεδιάζονται για τα υπολειπόμενα τμήματα του άξονα και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018), με τις οποίες προστίθεται το άρθρο 164Α στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010), περί «Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου», ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 
Η πρόταση 
Αναφορικά με το δρόμο Πάτρα- Πύργος- Καλό Νερό – Τσακώνα  προτάθηκε η σύσταση και Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Επιτροπής) ως συμβουλευτικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου για την παρακολούθηση του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα, ως εξής:
• Αποστολή της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοπρατημένων τμημάτων για το Πάτρα-Πύργος, αλλά και η παρακολούθηση των ενεργειών που σχεδιάζονται για τα υπολειπόμενα τμήματα του άξονα Πύργος – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα. Η διεξαγωγή του απαραιτήτου κοινωνικού διαλόγου για κάθε στάδιο των διαδικασιών, καθώς και η διατύπωση γνώμης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για ενέργειες και δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στα πλαίσια των αρχών της πολιτικής διεκδίκησης. Επίσης αναγκαία θα είναι η επίσκεψη στο αρμόδιο Υπουργείο, μαζί με τον Περιφερειάρχη και τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για ενημέρωση της πορείας του έργου, αλλά και κατάθεση των προτάσεων της Περιφέρειάς μας.
• Επίσης, με τη λειτουργία, τις προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής επιχειρείται: 
• η μέγιστη δυνατή διάχυση όλων την πληροφοριών που αφορούν τον κρίσιμο οδικό άξονα, 
• η επίτευξη της κοινωνικής συμμετοχής και δέσμευσης πάνω σε κοινούς στόχους και δράσεις καθολικά αποδεκτές προς μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους,
• η ελαχιστοποίηση πιθανών παρενεργειών ή νέων αστοχιών από την άσκηση επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.      
Η Επιτροπή  θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη και συγκεκριμένα από:
• Πέντε (5) Περιφερειακούς Συμβούλους, τρείς (3) από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, ένας εκ των οποίων θα είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής, και δύο (2) από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
• Ένα (1) μέλος που θα οριστεί από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Ένα (1) μέλος που θα οριστεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.
• Ένα (1) μέλος που θα οριστεί από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Ένα (1) μέλος που θα οριστεί από τον Περιφερειάρχη και θα είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
Για όλα τα μέλη θα οριστούν αναπληρωτές από τους ίδιους φορείς.
 
 
Οι τοποθετήσεις 
Πρώτος επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του καθώς κανένας εκπρόσωπος του υπουργείο Υποδομών, που είχε προσκληθεί, δεν παρευρέθηκε στην συνεδρίαση προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τις εξελίξεις που υπάρχουν «Εάν οι αρμόδιοι δεν είναι εδώ να μας δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα μας αυτό δείχνει περιφρόνηση προς τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδος» υπογράμμισε ο Σεβασμιότατος κ. Γερμανός υπογραμμίζοντας ότι για αρκετά χρόνια δεν μπορούσε να πάει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου, ενώ στη συνέχεια όταν παραδόθηκε το έργο άρχισε να χρησιμοποιεί το δρόμο του Μορέα που ήταν ασφαλέστερος, σημειώνοντας για την Ολυμπία Οδό: «Εάν το έργο δεν γίνει εγώ θα μείνω με τη λύπη μου και θα προσεύχομαι να είναι όλοι καλά ακόμα και όταν εγώ θα έχω πεθάνει». 
Λάβρος στη τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος. Όπως επεσήμανε κάποιοι προτιμούν να πηγαίνουν σε κηδείες αντί να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις διεκδίκησης κάνοντας μάλιστα λόγο για «εμπαιγμό». Ο δήμαρχος Πύργου ανακοίνωσε και ένα ακόμα άσχημο νέο καθώς όπως επεσήμανε η κοσμητεία του Πανεπιστημίου Πατρών θέλει να πάρει την έδρα της Μουσειολογίας από το Πύργο και το θέμα θα συζητηθεί τη Τετάρτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τ. Αντωνακόπουλος και στην απάντηση που έδωσε ο Κ. Καραμανλής στους δύο Ηλείους Βουλευτές (σ.σ. Δ. Καλαματιανό και Μ. Καρτίνη) επισημαίνοντας ότι σε έξι μήνες θα τους ανακοινώσει το «μέλλον» του Πάτρα- Πύργος. Παράλληλα ο Τ. Αντωνακόπουλος στη μακροσκελέστατη τοποθέτηση του τόνισε ότι η αλλαγή του έργου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα είναι καταστροφική καθώς εάν δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους το έργο θα απενταχθή και  προανήγγελλε Γενική Κινητοποίηση – Απεργία στο Νομό Ηλείας μέσα στο Γενάρη. 
Ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης λαμβάνοντας τον λόγο τόνισε ότι έχουν γίνει δύο μεγάλα εγκλήματα εις βάρος της υλοποίησης του έργου. Το πρώτο ήταν όταν το έργο αποκόπηκε από τη σύμβαση παραχώρησης και το δεύτερο όταν προχώρησε η κατάτμηση σε οκτώ τμήματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Στο μόνο στο οποίο ο δήμαρχος Ήλιδας συμφώνησε με τον δήμαρχο Πύργου είναι ότι δεν υπάρχει άλλη υπομονή και πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας αναφέρει ότι το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί και να παραδοθεί εντός της παρούσας θητείας. «Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι εργολάβοι θα αναλάβουν το έργο» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ υπογράμμισε ότι «κανένας δρόμος δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς διόδια». Ο Γ. Λυμπέρης συμφώνησε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας ότι θα έπρεπε να υπάρξει εκπρόσωπος του υπουργείο προκειμένου να ενημερώσει για το έργο ενώ σημείωσε ότι το μόνο τμήμα το οποίο εκτελείται σήμερα είναι το Δουνέϊκα Αμαλιάδα ενώ ο εργολάβος που είχε αναλάβει το μισό έργο του Πατρών Πύργου είναι έκπτωτος. Κλείνοντας τη τοποθέτηση του ο Γ. Λυμπέρης σημείωσε ότι δεν παρέδωσε και θα παραδώσει τα όπλα του τα οποία θα σηκώσει εάν πραγματικά χρειαστεί. 
Στη μη ύπαρξη μελετών για το τμήμα Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα αναφέρθηκε ο δήμαρχος Ανδρίσταινας Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει κανείς που να θέλει την υλοποίηση του έργου περισσότερο από τον άλλο σημειώνοντας ότι ευχή όλων είναι η Ολυμπία Οδός να φτάσει στην Ολυμπία καθώς εάν υπάρξουν πιέσει μπορούν να εκπονηθούν μελέτες και να συνδεθούν οι δήμοι Ανδρίσταινας- Κρεστένων και Ζαχάρως με σύγχρονο οδικό δίκτυο. 
Στο ενδιαφέρον του για το δρόμο αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος τονίζοντας ότι ένα έργο με οκτώ εργολαβίες δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ ενώ υπογράμμισε ότι για να περάσει το έργο στην Ολυμπία Οδό αυτό θα έχει αύξηση του κόστους το οποίο για να αιτιολογηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί η παράκαμψη του Πύργου και οι ουσιαστικές βελτιώσεις στο δρόμο προς Αρχαία Ολυμπία. 
Στην αταλάντευτη θέση του Επιμελητηρίου Ηλείας για ολοκλήρωση του έργου ως ενιαίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος Κ. Νικολούτσος τονίζοντας ότι όλοι ελπίζουν ότι το έργο θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί έως το 2023. 
Σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ομιλία το Πρόεδρος του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Παντελής Παπαναγιώτου υπογράμμισε ότι ο ίδιος πριν από 25 χρόνια ήταν θύμα στην Πατρών Πύργου τονίζοντας ότι αυτό το οποίο πρέπει να προσμετρήσουμε είναι η αξιοπρέπεια και η ζωή των πολιτών: «Το να πεθάνει κανείς είναι τραγωδία, το να μην πεθάνεις και να έχεις μία μόνιμη αναπηρία είναι τραγικός γολγοθάς». 
Ακολούθησε η τοποθέτηση του προέδρου του συλλόγου Εργοληπτών δημοσίων έργων Νομού Ηλείας κ. Νίκου Διάκου ο οποίος τόνισε ότι εάν το έργο περάσει με σύμβαση παραχώρησης τότε χάνει την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και μόνο με την παρούσα διαδικασία μπορεί να υπάρχει εξέλιξη του. 
 
Κοινή αγωνία 
Στην τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης σημείωσε ότι αυτό το οποίο ενώνει όλους είναι η κοινή αγωνία για την υλοποίηση του δρόμο. Σημείωσε δε ότι το μόνο σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί η παρούσα Περιφερειακή Αρχή είναι οι πολίτες και μόνο αυτοί ενώ υπογράμμισε: «Ήρθαμε να ενώσουμε και όχι να καπελώσουμε κανένα φορέα. Είμαστε αποφασισμένοι να υπηρετήσουμε την αλήθεια και μόνο αυτή» παράλληλα ο Ν. Φαρμάκης σημείωσε ότι δεν είναι στη θέση του Περιφερειάρχη προκειμένου να εξυπηρετήσει καμία πολιτική σκοπιμότητα ενώ συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή στο χθες αλλά θα πρέπει να έχουμε «σοβαρότητα- συναίνεση- αποφασιστικότητα, εάν θέλουμε να μας πάρουν σοβαρά». Ο Ν. Φαρμάκης τόνισε ότι θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση στο υπουργείο Υποδομών προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για το θέμα του δρόμου ενώ υπογράμμισε «Όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ασφάλεια και τη ζωή… στους μόνους που χρωστάμε είναι στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας». 
Στο θέμα του δρόμου αναφέρθηκε και ο Απόστολος Κατσιφάρας επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην πρόοδο» ο οποίος αφού έκανε ένα σύντομο απολογισμό του πως το έργο έφτασε έως το σήμερα σημείωσε ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είχε ως μόνιμη διεκδίκηση της την ολοκλήρωση του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου της Ολυμπίας Οδού ενώ υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να «ανοιχτούν πολλά μέτωπα ταυτόχρονα». Παράλληλα ο Απ. Κατσιφάρας έθεσε και το ζήτημα των προκλήσεων από πλευράς της Τουρκίας. 
Ιδιαίτερα καυστικός και ο Κώστας Σπηλιόπουλος επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» ο οποίος επεσήμανε ότι όλοι θα ήθελαν να υλοποιηθεί «χθες» το έργο αλλά από τις οκτώ μόλις οι πέντε εργολαβίες έχουν συμβασιοποιηθεί και οι υπόλοιπες τρείς είναι «αίολες». Μάλιστα ο Κ. Σπηλιόπουλος υπογράμμισε ότι πράγματι η καλύτερη λύση για το έργο είναι η σύμβαση παραχώρησης παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε το κόστος υλοποίησης του έργου το οποίο όμως έχει την προοπτική να φτάσει έως την Αρχ. Ολυμπία. 
Δια μέτρου αντίθετος της πρότασης περί ύπαρξης διοδίων και αύξησης του κόστους υλοποίησης του έργου εμφανίστηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τρύφωνας Αθανασόπουλος. Από την πλευρά του ο Βασίλης Χατζηλάμπρου επικεφαλής της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» έθεσε ζήτημα Νότιας Χάραξης τονίζοντας ότι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος δεν μπορεί να κόβει στα δύο οικισμούς αλλά και να μην συνδέει τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας με το νέο δρόμο.  
Ακλούθησαν ερωτήματα και τοποθετήσεις Περιφερειακών Συμβούλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση για το θέμα του αυτοκινητόδρομου είχε διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ωρών. 
 
 
Θετική γνωμοδότηση για την ΜΠΕ Κατακόλου 
Από νωρίς πολίτες που αντιδρούν στην εξόρυξη υδρογονανθράκων είχαν αναρτήσει δύο πανό στο φουαγιέ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Η συζήτηση του θέματος ξεκίνησε λίγο πριν τις 7:00 χθες το απόγευμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρο Δημητρογιάννη να εισηγείται θετικά υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Α΄ Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Δυτικό Κατάκολο», με Φορέα (Διαχειριστή) την εταιρεία «Energean Oil & Gas S.A.».  Όπως επεσήμανε κατά την διάρκεια της εισήγησης του ο Λ. Δημητρογιάννης: «H μελέτη αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης & Παραγωγής του Κοιτάσματος Δυτικού Κατάκολου από την εταιρεία «Energean Oil & Gas S.A.». Το Κοίτασμα Δυτικού Κατακόλου αποτελείται από ένα άνω στρώμα όξινου αερίου πάχους περίπου 180 m και κάτω από αυτό, ένα στρώμα πετρελαίου πάχους περίπου 120 m τα οποία βρίσκονται σε μία μεγάλη δομή ανθρακικών πετρωμάτων (θαμμένο παλαιοανάγλυφο). Η περιοχή εκμετάλλευσης του κοιτάσματος ανέρχεται σε 59 km2 [από τα περίπου 545 km2 της περιοχής εκμίσθωσης]. 
Το συνολικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος αποτελείται από δύο διακριτά στάδια ανάπτυξης. Το πρώτο (Α’) στάδιο περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Αντικείμενο της υπό εξέτασης μελέτης είναι μόνο η Α’ φάση του σταδίου Α’ του προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής» το οποίο περιέγραψε διεξοδικά. Παράλληλα ο  Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας αναφέρθηκε σε μία σειρά από παρατηρήσεις της υπηρεσίας του σημειώνοντας: «Οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας έχουν ως εξής:  Κατά τις αποψιλώσεις βλάστησης που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο κατασκευής του έργου να ληφθούν τυχόν απαραίτητα μέτρα φυτοπροστασίας προκειμένου να αποφευχθεί μετάδοση ασθενειών στην χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής. Οι επεμβάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα να διεξαχθούν με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλίζονται είτε από τις εκσκαφές που θα γίνουν στα πλαίσια κατασκευής των διάφορων τμημάτων του, είτε από υφιστάμενες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις απόληψης ή εμπορίας αδρανών υλικών.
Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που συσχετίζονται με το έργο (υλικά προς χρήση σ’ αυτό, η προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες) εκτός της ζώνης κατάληψης αυτού. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Για κάθε εργασία συντήρησης – ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης-ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο. Οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.  Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών ομβρίων. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών. 
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής καθώς και κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22 10 2003), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006). Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατασκευές να γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ».  Η επιχείρηση οφείλει να προβαίνει στη σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων και υποβολή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β’/2016) όπως ισχύει.  Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων. Επιπλέον να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου  πυρόσβεσης, εγκεκριμένη από  την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Να εξασφαλιστεί µε την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων, αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) η µη προσέγγιση ατόμων και ζώων στο χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης µε την επισήμανση κινδύνου ζωής και ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλουν τους αρχικούς. Ο φορέας του έργου πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ, Ελλάδας & Ιονίου, Δ./νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφιλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου) για την εφαρμογή του Σχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης.
Από τις δαπάνες για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.
Κατά τις διαδικασίες σύναψης συμφωνιών μεταξύ φορέα του έργου και τρίτων μερών, καθώς και των τελευταίων μεταξύ τους, θα πρέπει να προβλέπονται ρητές πρόνοιες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων» υποστήριξε χαρακτηρίστηκα ενώ κατέληξε: «Κατόπιν των ανωτέρω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι ανωτέρω παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών εισηγούμαστε τη θετική γνωμοδότηση επί της συγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 protinews
 
protinews
Share this:
Tags:

Η Εξάπλωση του Κορωνοϊού Live Map