Η κατάσταση που επικρατεί στην παραλία Βαρθολομιού

Σύμφωνα την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος

Η κατάσταση που επικρατεί στην παραλία Βαρθολομιού

Αύγουστος 11, 2020 09:30 ΠΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Κώστας Αντωνόπουλος
Η κατάσταση που επικρατεί στην παραλία Βαρθολομιού

Με την παραλία στο Βαρθολομιό, συνεχίζεται σήμερα το αφιέρωμα της «ΠΡΩΤΗΣ» για τα ύδατα κολύμβησης στην Ηλεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της  Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα η κατάσταση που επικρατεί στην παραλία Βαρθολομιού, έχει ως εξής:

«Η παραλία Βαρθολομιού βρίσκεται στον κόλπο του Χελωνίτη. Η κολυμβητική ακτή αποτελεί τμήμα ανοιχτού κόλπου, μήκους 16,5 χλμ.. Η παραλία έχει μήκος 7.300 μ., μέσο πλάτος 30 μ. και προσανατολισμό νοτιοδυτικό. Η ακτή χρησιμοποιείται κυρίως για κολύμβηση και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι τα θαλάσσια αθλήματα (ποδήλατο και κανό). Ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 700 άτομα.

Η άμεση περιοχή της ακτής καλύπτεται από χαμηλή βλάστηση, ενώ στο βορειοδυτικό τμήμα της παρατηρούνται πευκόφυτες εκτάσεις και οργανωμένη κατασκήνωση. Σε 185 μ. απόσταση από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής, καθώς και ο μικρός οικισμός της Γλύφας με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Το νοτιοανατολικό τμήμα της ακτής χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας - διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (GR2330003, «Εκβολές (Δέλτα) Πηνειού»).

 

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Βαρθολομιό αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1991.

Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων ετών.
Η ακτή έλαβε για το έτος 2014 το βραβείο της Γαλάζιας Σημαίας καλύπτοντας κριτήρια που, συμπληρωματικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και την καθαρότητα της ακτής, σχετίζονται με την οργάνωση της ακτής, την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία της φύσης.

 

protinews

 

Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία, παρατηρήθηκε η ύπαρξη πίσσας στο νοτιοανατολικό άκρο και στερεών απορριμμάτων τμηματικά και ανάντη της ακτής. Γενικώς, τα ύδατα κολύμβησης ήταν καθαρά και διαυγή.

Η θέση της ακτής (εντός ανοιχτού κόλπου) εξασφαλίζει ικανοποιητικό ρυθμό ανανέωσης των υδάτων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δυσμενών συνθηκών για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού. Κατά συνέπεια, τα ύδατα κολύμβησης είναι υπό κανονικές συνθήκες διαυγή και καθαρά, χωρίς να έχουν καταγραφεί περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και φυτοπλαγκτόν στην ακτή.

Μέτρα αντιμετώπισης

Από την ανάλυση που προηγήθηκε δεν εντοπίστηκαν σημαντικές πηγές ρύπανσης, ούτε κατεγράφησαν ακραίες περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της ακτής κολύμβησης. Επί της παρούσας φάσης, και εφόσον οι συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή δεν μεταβληθούν δραστικά δεν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης ρύπανσης. Σε κάθε περίπτωση, εάν εμφανιστούν φαινόμενα ρύπανσης ο Δήμος Πηνειού θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες :

Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.

Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες). Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει».

Share this:
Tags:

-

-