Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας του λιμένα Κατακόλου

Με την ένδειξη «κατεπείγον» το έγγραφο το οποίο απέστειλε το υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας του λιμένα Κατακόλου

Νοέμβριος 09, 2018 05:41 ΠΜ
Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας του λιμένα Κατακόλου

 

 Ορατός είναι ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας του λιμένα Κατακόλου εάν εντός των επομένων ημερών δεν υπάρξει αποκατάσταση των όσων προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης –ΣΑΛΕ. Από τις 2 Νοεμβρίου έχει σταλεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, κλάδος ελέγχου πλοίων έγγραφο το οποίο υπογράφει ο Αντιπλοίαρχος (Τα) ΛΣ Τσαρτινόγλου Κ-Ν με την ένδειξη «Κατεπείγον» και με θέμα: «Αποκατάσταση μη συμμόρφωσης επί των προβλέψεων εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Κατακόλου». Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «1. Σε συνέχεια ανωτέρω (β) και (γ) σχετικών ενημερώθηκε η υπηρεσία μας σχετικά με την συνεχιζόμενη μη διάθεση των προβλεπόμενων από το ΣΑΛΕ Κατακόλου ανδρών ΙΕΠΥΑ (σ.σ. Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) σύμφωνα με τις προβλέψεις παρ.3 άρθρου 5(α) σχετ. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να υπάρξει σχετική συμμόρφωση και όχι πέραν των σαράντα πέντε (45) ημερών.  2. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος στην περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική ανταπόκριση για την εξάλειψη της εμμένουσας προαναφερθείσας μη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας θα αναγκαστεί να εφαρμόσει τις διατάξεις παρ. Α1.β. άρθρου 17 (α) σχετικής προβαίνοντας σε εισήγηση αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης του θέματος προς τον κ.Υ.ΝΑ.Ν.Π. 3)ΓΓΛΛΠΝΕ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες κατά λόγω αρμοδιότητας. 4) Λιμενική Αρχή εντέλλεται για παρακολούθηση του θέματος γνωρίζοντας μας σχετικά για κάθε εξέλιξη».  Το συγκεκριμένο έγγραφο που δυστυχώς έρχεται να επιβεβαιώσει τις επισημάνσεις του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πύργου Χαράλαμπου Αντύπα, έχει αποσταλεί από το ίδιο το υπουργείο προς του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου και έχει κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων προς ο γραφείο του ΥΝΑΝΠ, το Λιμεναρχείο Κατακόλου, τον δήμο Πύργου- Γραφείο Δημάρχου.

 

 

Τι προβλέπει ο Νόμος

Σύμφωνα με τον Νόμο 3622/07 τον οποίο επικαλείται στο προαναφερόμενο έγγραφο  το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κι έχει στην κατοχή της η «Πρώτη», στην παράγραφο Α1.β. επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούμενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της λιμενικής εγκατάστασης για συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας, αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει…». Αντίστοιχο έγγραφο είχε μάλιστα στείλει και το Λιμεναρχείο Κατακόλου προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου από τις 5 Σεπτεμβρίου 2018 και συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα τα οποία έχει επισυνάψει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου στο έγγραφο των 17 σελίδων.

 

Στα χέρια της δικαιοσύνης

Με ορατό τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας του Λιμένα Κατακόλου ο δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής καλείται να πάρει θέση όσο αφορά τις επισημάνσεις οι οποίες έχουν γίνει από πλευράς του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες της «Πρώτης» έχει ήδη ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση όλων όσων έχουν επισημανθεί στο 17σελιδο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα  του Δήμου Πύργου. Ειδικότερα τις τελευταίες μέρες έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν όλα όσα γνωρίζουν, πρόσωπα που σχετίζονται με τις επισημάνσεις ενώ θέμα χρόνου είναι να κληθεί να καταθέσει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου Χαράλαμπος Αντύπας. 

 

 

 

Share this:
Tags:

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου