Μια μέρα στον Επικούριο και τα «Παιδία Παίζει»

Εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλείας

Μια μέρα στον Επικούριο και τα «Παιδία Παίζει»

Φεβρουάριος 20, 2020 04:30 ΜΜ
Μια μέρα στον Επικούριο και τα «Παιδία Παίζει»
Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  προχωράει  η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλείας, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
«Μια μέρα στον Επικούριο Απόλλωνα, αναστηλώνοντας το μνημείο»,  είναι ο τίτλος του πρώτου προγράμματος , στη  διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα περιηγούνται στο μνημείο και στα εργοταξιακά οικήματα και θα ενημερώνονται από τους αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, συντηρητές και λιθοξόους, οι οποίοι θα κατανέμονται στον χώρο παρουσιάζοντας ο καθένας ξεχωριστά τη δική του εξειδικευμένη εργασία. 
Ο συντονισμός της συμμετοχής τους θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι μαζί να δίνουν μια πλήρη περιγραφή του Ναού, των προσκτισμάτων του και παράλληλα της κατασκευής, συντήρησης και αναστήλωσης του συγκεκριμένου αρχαίου μνημείου. 
Θα δίνονται πληροφορίες σε έντυπη μορφή και προφορικά σχετικά με:
α. τις φθορές που έχουν προκληθεί μέσα στα 2.500 χρόνια ζωής του μνημείου – φθορές και αίτια της επέμβασης
β. τη μέθοδο των δομικών επεμβάσεων στο μνημείο, 
γ. τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών, 
δ. την τεκμηρίωση, ανάλυση και έρευνα που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, 
ε. τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τη χρήση νέων τεχνολογιών και στ. τις αναστηλωτικές εργασίες & επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα εκείνη την στιγμή ή έχουν περατωθεί και τη σειρά τους. 
Μετά την ξενάγηση, θα ακολουθούν εκπαιδευτικά βιωματικά παιχνίδια κατά τα οποία οι μαθητές θα μπορούν, με τη βοήθεια των πληροφοριακών κειμένων και του προσωπικού.
Οι ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος  είναι από τις 10:00-13:00.
 ( Τηλ. 2626023406 κ. Σωτήρης Λαμπρόπουλος).
 
«Τα Παιδία Παίζει»
 
Εξάλλου το δεύτερο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τίτλο «Τα Παιδία Παίζει» και  βασίζεται στις θεωρητικές κατακτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής, επιδιώκει τη γνωριμία του μαθητή με τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια και  έχει ως στόχο να βοηθήσει το μαθητικό κοινό να αναπτύξει  την ατομική του πρωτοβουλία, να αλληλεπιδράσει, να εξασκηθεί μέσω διαφόρων δεξιοτήτων, να γνωρίσει τις ικανότητές του, να εκφραστεί μέσω της συμμετοχής αλλά και της δημιουργίας και να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, να κατανοήσουν διάφορες όψεις της καθημερινότητάς τους. Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα των παιχνιδιών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Παιδία Παίζει»  διαρθρώνεται σε τρείς βασικούς άξονες:
Αρχικά αρχαιολόγος της Εφορείας εισάγει  τα  παιδιά στον κόσμο των αρχαίων παιχνιδιών, για την καλύτερη κατανόηση χρησιμοποιούνται φωτογραφίες με τον τόπο εύρεσης των αρχαίων παιχνιδιών.  
Στη συνέχεια ακολουθεί ξενάγηση, στις αίθουσες του μουσείου, όπου εκτίθενται αρχαία παιχνίδια,  τα παιδιά καλούνται να τα εντοπίσουν και να τα αναγνωρίσουν.
Τέλος τα παιδιά εξέρχονται στον αύλειο χώρο του μουσείου, όπου έρχονται σε επαφή με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών, έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να περιεργαστούν και να συνειδητοποιήσουν πώς πολλά από τα παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας παίζονται ακόμα και σήμερα,  όπως τα   αγαλματάκια ή ακινητίνδα, το ασκί ή ασκωλιασμός, το μπιζ ή βζζ ή Κολλαβισμός, το τραβηχτό ή διελκυστίνδα ή  σκαπέρδα  κ.α.
Απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διεξάγεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. 
Ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος 10:00-13:00, απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.
 ( Τηλ. 2624022529 κ. Ρούλα Λεβεντούρη).   
 
Share this:
Tags:

-

-