Νέα ...προσπάθεια για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου!

Την ερχόμενη Τρίτη 20 Αυγούστου

Νέα ...προσπάθεια για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου!

Αύγουστος 17, 2019 12:30 ΜΜ
Νέα ...προσπάθεια για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου!
Και τρίτη προσπάθεια για …συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 20 Αυγούστου στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.
Αρχικά στις 7:30 μ.μ. μετά την ματαίωση των  συνεδριάσεων στις 24-7-2019 και 12-8-2019, έχει προγραμματιστεί να γίνει ειδική συνεδρίαση με θέμα την «έγκριση ταμειακού απολογισμού του δήμου οικ. έτους 2018».
Ακολούθως και ώρα 7:45 μ.μ. έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση μετά την ματαίωση των  παραπάνω συνεδριάσεων  με βασικό θέμα τη λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 113/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.
Όπως διευκρινίζεται  στη σχετική πρόκληση του δήμου Πύργου, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου προβλέπονται τα εξής: Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του…
Εξάλλου στις 8:00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί να γίνει τακτική συνεδρίαση με διάφορα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
Share this:
Tags:

-

-