Α. Νικολακόπουλος: «Κομβικό» σημείο αντοχής η επιστροφή του ΦΠΑ

Α. Νικολακόπουλος: «Κομβικό» σημείο αντοχής η επιστροφή του ΦΠΑ

Μάρτιος 26, 2020 07:38 ΜΜ
Α. Νικολακόπουλος: «Κομβικό» σημείο αντοχής η επιστροφή του ΦΠΑ

Ο Ηλείος βουλευτής επισημαίνει στον Απ. Βεσυρόπουλο τις μεγάλες καθυστερήσεις και ζητά αποσπάσεις ελεγκτών στη Δ.Ο.Υ – Το δίκαιο αίτημα για αλλαγή του σημερινού καθεστώτος ώστε να δίνονται φορολ. ενημερότητες

Το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Νομού μας από την υπέρμετρα μεγάλη χρονική καθυστέρηση της επιστροφής του ΦΠΑ, τονίζει με κατεπείγον έγγραφό του προς τον Υφυπουργό Οικομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπ«Σας  γνωρίζω  ότι  η επιστροφή   ΦΠΑ  κατόπιν ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ.,  στις επιχειρήσεις  του Νομού Ηλείας , καθυστερούν  κατά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα  λόγω ελλείψεως    ελεγκτών  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Πύργου.

Ακόμα  και  η  επιστροφή  ΦΠΑ  χωρίς έλεγχο, έως του ποσού των  30.000 ευρώ, δεν λύνει το πρόβλημα, διότι   εξ  αιτίας  της κρίσης  που προέκυψε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη   ρευστότητας για  την εύρυθμη  λειτουργία  των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν  αιτηθεί  μεγαλύτερα  ποσά   και καθυστερεί  η επιστροφή  τους.

 

ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Θα πρέπει να σας επισημάνω ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές είναι  επιχειρήσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων και έχουν υποστεί οικονομική καταστροφή λόγω της μείωσης της ζήτησης από το εξωτερικό και το εσωτερικό με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να είναι απαραίτητα για την επιβίωση τους. Οι καθυστερήσεις δε στις επιστροφές είναι μεγαλύτερες στο νομό Ηλείας σε σχέση με τις καθυστερήσεις σε άλλους νομούς (π.χ. στον γειτονικό νομό Αχαίας) λόγω της έλλειψης προσωπικού. Συνεπώς θα πρέπει να λυθεί το θέμα με την απόσπαση ελεγκτών από άλλη Δ.Ο.Υ προσωρινά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εσείς κρίνεται κατάλληλο.

 

ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επίσης, οι επιχειρήσεις στερούνται   φορολογικής  ενημερότητας  επειδή  νομίμως,  λόγω  παρατάσεως  καταβολής  των  φορολογικών και ασφαλιστικών τους  εισφορών, δεν  κατέβαλαν τις υποχρεώσεις τους κατά τον προηγούμενο  μήνα.   Μετά από επικοινωνία με τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Πύργου, ενημερώθηκα ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν μπορεί να χορηγηθεί φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου παρά την χορήγηση αναστολής και παράτασης προθεσμίας. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπεται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση αναστολής φορολογικής υποχρέωσης όπως είχε συμβεί και σε παλιότερες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι οι εισπράξεις χρημάτων για έργα ή υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί είναι όρος επιβίωσης για τις επιχειρήσεις.

Παρακαλώ  όπως  ενσκήψετε  στα  ανωτέρω  προβλήματα, για την ομαλή  λειτουργία της  αγοράς και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αρκετών επιχειρήσεων».

ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Share this:
Tags:

-

-