Οι έκτακτες εισφορές για τις άδειες θήρας

Επιστολή από τον πρ. Γραμματέα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, δικηγόρο κ. Παν. Κλημαντήρη

Οι έκτακτες εισφορές για τις άδειες θήρας

Σεπτέμβριος 20, 2019 11:15 ΠΜ
Οι έκτακτες εισφορές για τις άδειες θήρας
Από τον πρώην Γραμματέα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας  Ελλάδος, δικηγόρο  κ. Παν. Κλημαντήρη, λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή σχετικά με τις τιμές έκδοσης κυνηγετικών αδειών: 
«Οι συνταγματάρχες της χούντας με το Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα συμπεριέλαβαν και διατάξεις περί θήρας. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αυτούσιες μέχρι σήμερα με ελάχιστες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν177/75 Με το πιο πάνω διάταγμα οργανώθηκε για πρώτη φορά το κυνήγι. Το κεφάλαιο περί θήρας υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την οργάνωση των κυνηγών σε κυνηγετικούς συλλόγους ,επτά ομοσπονδίες και μια συνομοσπονδία. Θα ασχοληθώ εκτενέστερα με τον κυνηγετικό συνδικαλισμό σε άλλη επιστολή μου. Σήμερα θα ασχοληθώ και θα επισημάνω ορισμένα σοβαρά θέματα που ήρθαν στην αντίληψη μου όταν απευθύνθηκα στον κυνηγητικό μου σύλλογο Ζαχάρως για μα ανανεώσω την άδεια μου για την κυνηγητική περίοδο 2019-2020. Έλαβα λοιπόν την 379-13/09/2019 απόδειξη από την οποία προκύπτουν τα εξής:
Συνολικό ποσό τοπικής άδειας 114,00 ευρώ το οποίο αναλύεται 
1. Τέλη δημοσίου 10,00 ευρώ 
2. Πάγιο τέλος χαρτοσήμου 15,00 ευρώ
3. Ο.Γ.Α. πάγιο τέλος χαρτοσήμου 3,00 ευρώ 
4. Συνδρομή (Γ. ΚΟΠ. ΚΣΕ- συλλόγου ) 65,00 ευρώ 
5. Χαρτόσημο συνδρομής ΚΟ 0.78 ευρώ
6. Έκτακτη εισφορά ΚΣ 10,00 ευρώ 
7. Χαρτόσημο έκτατης εισφοράς και υπεύθυνη δήλωση 0,22 ευρώ
8. Ασφάλεια μέλους 2,00 ευρώ 
9. Έκτακτη εισφορά Γ ΚΟΠ 8,00 ευρώ
Να γνωρίζουν οι κυνηγοί τι πληρώνουν και που πάνε τα χρήματα τους τα οποία αναλύονται  ως εξής:  83,00 ευρώ   στις κυνηγητικές οργανώσεις και τα υπόλοιπα 31,00 ευρώ πηγαίνουν για τέλη  του Δημοσίου και χαρτόσημα.
Μετά την ματαίωση της προσπάθειας ιδρύσεως οργανισμού το 1980  στον οποίον θα πήγαινε το κυνήγι (έχω γράψει γι αυτό αναλυτικά και δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας ΠΡΩΤΗ), εφυείς εγκέφαλοι εφεύραν άλλους τρόπους κερδοφόρους από αυτό το μαγαζάκι. Ομοσπονδιακή θηροφυλακή ( τι γνωρίζετε γι αυτήν ), έκτακτες εισφορές κτλ. Σε αυτά τα θέματα θα επανέλθω με λεπτομέρειες και στοιχειά συγκλονιστικά ίσως για τα εκατομμύρια που έχουν διατεθεί σε δραχμές αλλά και αντίστοιχα σε ευρώ. εδώ σε αυτή μου την επιστολή θα ρωτήσω τις κυνηγητικές μας οργανώσεις γιατί εννοώ προς τούτο έννομο συμφέρον ως κυνηγός που πληρώνω και νομιμοποιούμε να πληροφορηθώ, πρώτον για ποιο λόγο επιβάλλονται αυτές οι έκτακτες εισφορές; Δεύτερον  που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα των εκτάκτων εισφορών; Τρίτον διατίθενται όπως έχουν υποχρέωση οι μισές εισφορές να πηγαίνουν σε φιλοθηραματικούς σκοπούς και αν ναι ποιοι είναι αυτοί;
Κύριοι των κυνηγετικών οργανώσεων μην παίζετε με την πλειονότητα των κυνηγών στους οποίους τα 18,00 ευρώ των εκτάκτων εισφορών είναι οπωσδήποτε βαριά γι αυτούς και σας προειδοποιώ μην απομακρύνετε τους κυνηγούς από τις κυνηγετικές οργανώσεις. 
 
Ζαχάρω 19/09/2019
Πανάγος  Κλημαντήρης
Πρ.Γ .Κυν. Συνομοσπονδίας Ελλάδος» 
 
Share this:
Tags:

-

-