Οι ενεργές προσκλήσεις για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροδιατροφικού τομέα στις περιφέρειες

Οι ενεργές προσκλήσεις για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροδιατροφικού τομέα στις περιφέρειες

Αύγουστος 05, 2020 10:30 ΠΜ
Οι ενεργές προσκλήσεις για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροδιατροφικού τομέα στις περιφέρειες
Σε εξέλιξη παραμένουν σε κάποιες περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στον αγροδιατροφικό τομέα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ανά περιφέρεια οφείλουν να είναι προσεκτικοί αναφορικά με την επιλεξιμότητα των ΚΑΔ.
 

Πελοπόννησος

Μόλις την περασμένη Πέμπτη 23 Ιουλίου, ενεργοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η πρόσκληση για τη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».
 
Στόχος είναι μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας και να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.
 
Στο πλαίσιο της δράσης, με προϋπολογισμό ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή προτάσεων έως τις 24 Σεπτεμβρίου.
 

Κεντρική Μακεδονία

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδον Αποδοχή cookies
 
αφορά την ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους κλάδους της Αγροδιατροφής, των Δομικών Υλικών, της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, του Τουρισμού, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των Τεχνολογιών Ενέργειας, Περιβάλλοντος
και Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 6 εκατ. ευρώ.
 

Δυτική Μακεδονία

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, για να υποβάλουν αίτημα ένταξης στη Δράση «Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία».

 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επενδυτικά σχέδια, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 15.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στα 4,5 εκατ. ευρώ.
 
 
 
 
 
πηγη : ypaithros.gr
Share this:
Tags:

-

-