Ορισμός των αντιδημάρχων από το κ. Διον. Μπαλιούκο

Στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ορισμός των αντιδημάρχων από το κ. Διον. Μπαλιούκο

Σεπτέμβριος 11, 2019 12:00 ΜΜ
Ορισμός των αντιδημάρχων από το κ. Διον. Μπαλιούκο
Ορισμός αντιδημάρχων έγινε στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, με απόφαση  του δημάρχου κ. Διον. Μπαλιούκου.
Πρόκειται για τους κ.κ. Ιωάννη Δάγκαρη, Κωνσταντίνα Στρουμπάκου, Μιλτ. Γεωργακόπουλο και Κώστα Τσαρουχά, των οποίων η θητεία λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2021.
Αναλυτικότερα στον κ. Δάγκαρη ο οποίος θα είναι και αναπληρωτής δημάρχου, ανατέθηκαν μεταξύ άλλων οι αρμοδιότητες των Οικονομικών θεμάτων του δήμου, οι τομείς  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και  Εμπορικών Δραστηριοτήτων, η Πολιτική Προστασία , η Ύδρευση – Άρδευση- Αποχέτευση κ.α. 
Εξάλλου η κ. Στρουμπάκου θα έχει την εποπτεία των Διοικητικών θεμάτων του Δήμου και των Τμημάτων του Ο.Ε.Υ. , των Τεχνικών και Πολεοδομικών θεμάτων και των Τμημάτων, την εποπτεία κυκλοφοριακών θεμάτων και χώρων στάθμευσης, την εποπτεία κατάρτισης, παρακολούθησης και επίβλεψης της υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, την εποπτεία του τομέα Καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος, την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του δήμου κ.α.
Επίσης ο κ. Γεωργακόπουλος μεταξύ άλλων θα έχει τις αρμοδιότητες της εποπτείας του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Ανδριτσαίνης,  την εποπτεία της εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στη Δ.Ε., την εποπτεία του τομέα Ύδρευσης,  Άρδευσης και  Αποχέτευσης στις Δημοτικές  Ενότητες Ανδριτσαίνης και Αλιφείρας, τη διευθέτηση των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών κλπ.
Τέλος ο κ. Τσαρουχάς  θα έχει την εποπτεία του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας, τα έργα,  καθαριότητα, οδοποιία, προβλήματα δημοτών κ.α.
 
Share this:
Tags:

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019