Ορίστηκαν τέσσερις ακόμη Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ορίστηκαν τέσσερις ακόμη Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Σεπτέμβριος 21, 2019 03:00 ΜΜ
Ορίστηκαν τέσσερις ακόμη Εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Ορισμός και νέων Εντεταλμένων Συμβούλων έγινε στο δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, με απόφαση του δημάρχου κ. Δ. Μπαλιούκου.
Αναλυτικότερα ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στη απόφασή του:
 
-Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο [άμισθος Αντιδήμαρχος], για τη χρονική περίοδο από 20/9/2019 έως 31/10/2020, τον Δημοτικό Σύμβουλο Γριβάκη Παναγιώτη και
αναθέτει σε αυτόν την εποπτεία των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
1. Υπεύθυνο αγροτικών θεμάτων Δήμου και διαδικασιών αποζημιώσεων ΕΛ.ΓΑ.
2. Υπεύθυνο ζητημάτων αγροτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας [αποξηρανθείσα λίμνη
πρ. Αγουλινίτσας, εγγειοβελτιωτικά έργα ποταμού Αλφειού κ.λ.π.].
3. Υπεύθυνο ζητημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας καλλιεργητικών εκτάσεων
Δήμου.
4. Υπεύθυνο δημιουργίας - συντήρησης υποδομών γεωκτηνοτροφικής παραγωγής
Δήμου [έργα οδοποιίας, έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα άρδευσης κ.λ.π.].
5. Υπεύθυνο στελέχωσης - οργάνωσης γραφείων Ανταποκριτών ΕΦΚΑ [πρ. Ο.Γ.Α.]
Δήμου.
Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο να υπογράφει, με εντολή
Δημάρχου, κάθε υπηρεσιακό έγγραφο που έχει σχέση με τις δράσεις που του ανατέθηκαν.
- Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο [άμισθος Αντιδήμαρχος], για τη χρονική
περίοδο από 20/9/2019 έως 31/10/2020, τον Δημοτικό Σύμβουλο Καούκη Κων/νο και
αναθέτει σε αυτόν την εποπτεία των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
1. Υπεύθυνο παρακολούθησης του τομέα παραγωγής χρηματοδοτούμενων έργων
[ΕΣΠΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ κ.λ.π.]
2. Υπεύθυνο οδοποιίας [εσωτερικής και αγροτικής] των Κοινοτήτων: Κρεστένων,
Καλλικώμου, Ραχών, Σαμικού, Κ. Σαμικού, Βρίνας και Γρύλλου.
Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο να υπογράφει, με εντολή
Δημάρχου, κάθε υπηρεσιακό έγγραφο που έχει σχέση με τις δράσεις που του ανατέθηκαν.
-Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο [άμισθος Αντιδήμαρχος], για τη χρονική περίοδο από 20/9/2019 έως 31/10/2020, τον Δημοτικό Σύμβουλο Καρνάρο Αναστάσιο και
αναθέτει σε αυτόν την εποπτεία των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
1. Υπεύθυνο θεμάτων προμηθειών - αποθήκης Δήμου.
2. Υπεύθυνο του τομέα δημιουργίας υποδομών περίθαλψης αδέσποτων ζώων και
αναζήτησης χρηματοδοτήσεων της αντίστοιχης δράσης του Δήμου.
3. Υπεύθυνο του τομέα Ανακύκλωσης του Δήμου.
4. Υπεύθυνο δράσεων εφαρμογών [ΑΠΕ] Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και νέων
Τεχνολογιών.
5. Υπεύθυνος αναζήτησης - παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων.
6. Υπεύθυνο πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.
Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο να υπογράφει, με εντολή
Δημάρχου, κάθε υπηρεσιακό έγγραφο που έχει σχέση με τις δράσεις που του ανατέθηκαν.
-Ορίζει ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο [άμισθη Αντιδήμαρχος], για τη χρονική περίοδο από 20/9/2019 έως 31/10/2020, τη Δημοτική Σύμβουλο Σκούφη – Μπουρνελά Δέσποινα και αναθέτει σε αυτήν την εποπτεία των παρακάτω δράσεων του Δήμου:
1. Υπεύθυνη των προνοιακών υποδομών Δήμου.
2. Υπεύθυνη των προνοιακών δράσεων του Δήμου.
3. Υπεύθυνη για τη συντήρηση των υποδομών των αρχαιολογικών χώρων, των παραλιών και των περιοχών φυσικού κάλλους του Δήμου.
Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο να υπογράφει, με εντολή
Δημάρχου, κάθε υπηρεσιακό έγγραφο που έχει σχέση με τις δράσεις που της ανατέθηκαν.
 
 
 
protinewsprotinewsprotinews
Share this:
Tags:

-

-