«Παγωμένο» το ενδιαφέρον για επενδύσεις φωτοβολταϊκών

Ηλεία

«Παγωμένο» το ενδιαφέρον για επενδύσεις φωτοβολταϊκών

Ιανουάριος 17, 2020 08:41 ΠΜ
«Παγωμένο» το ενδιαφέρον για επενδύσεις φωτοβολταϊκών
«Παγωμένο» φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον των Ηλείων όσο αφορά τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών. Ο κορεσμός του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται ότι «μπλόκαρε» και όλους εκείνους που σκόπευαν να επενδύσουν στην πώληση ενέργειας. Το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έχει «ανοίξει» και πάλι ωστόσο προτεραιότητα έχουν εγκαταστάσεις που είχαν υποβάλει αίτημα άλλα είχαν αποκοπεί με δυνατότητα έως και 200kw ενώ μέχρι και σήμερα δεν γίνονται αποδεκτές νέες αιτήσεις για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών από τον ΔΕΔΔΗΕ. 
Την ίδια στιγμή «μπουκαρισμένες» φαίνεται ότι παραμένουν οι επενδύσεις από Φυσικά Πρόσωπα, Αγρότες, Εταιρείες και Ενεργειακές Κοινότητες, για την κατάθεση Αιτήματος  στον Αρμόδιο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας και την Εξασφάλιση Όρων Σύνδεσης για την μελετούμενη δραστηριότητα, η οποία ως επι το πλείστον είναι της τάξης των 500 kw ανά επένδυση.
 
Share this:
Tags:

-

-