Ποιοι εκλέγονται στην Πρωτεύουσα του Νομού

Δήμος Πύργου

Ποιοι εκλέγονται στην Πρωτεύουσα του Νομού

Ιούνιος 22, 2019 10:30 ΠΜ
Ποιοι εκλέγονται στην Πρωτεύουσα του Νομού
Ανακηρύχτηκαν από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας οι συνδυασμοί καθώς και τα τακτικά- αναπληρωματικά μέλη των παρατάξεων για το δήμο Πύργου. Ειδικότερα το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου θα έχει την εξής σύνθεση ανά συνδυασμό- παράταξη.  
Δήμαρχος Δήμου Πύργου ανακηρύχτηκε ο  ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού  «Ανα.Σ.Α. Ανάπτυξη Συμμετοχή Αλληλεγγύη»
 
Από τον Συνδυασμό του Δημάρχου «Ανα.Σ.Α. Ανάπτυξη Συμμετοχή Αλληλεγγύη» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Ωλένης   
1. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους σαράντα τέσσερις (1.244) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους τριάντα επτά (837) σταυρούς προτίμησης
2. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτακόσιους είκοσι οκτώ (728) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε επτακόσιους έντεκα (711) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΛΙΚΑΚΗ - ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα (630) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΧΤΥΠΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα δύο (592) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα (580) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα (560) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) σταυρούς προτίμησης 9.
 
 
Από τον Συνδυασμό «ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Κωνσταντίνος Νικολούτσος» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Βώλακος
1. ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε τριακόσιους σαράντα εννέα (349) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Ιαρδάνου  
1. ΛΙΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΜΑΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Κωνσταντίνος Νικολούτσος»  έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα πέντε (695) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα τρεις (573) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα τέσσερις (564) σταυρούς προτίμησης
 
 
 
Από τον Συνδυασμό  «ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Βώλακος
1. Φραγκαντώνης Παναγιώτης (Πανανός) του Ηλία έλαβε εξακόσιους ενενήντα δύο (692) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Ωλένης   
1. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων του Νικολάου έλαβε τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (494) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. Καννής Ευστάθιος του Αθανασίου ως επικεφαλής του συνδυασμού«ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ» έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. Θεοδώρου Νικόλαος του Βασιλείου έλαβε επτακόσιους ογδόντα ένα (781) σταυρούς προτίμησης
3. Παναγόπουλος Βασίλειος του Σωτηρίου έλαβε επτακόσιους εξήντα τέσσερις (764) σταυρούς προτίμησης
 
 
 Από τον Συνδυασμό   «ΠΥΡΓΟΣ - ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Ιαρδάνου  
1. ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Ωλένης   
1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε επτακόσιους πενήντα τρεις (753) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού  «ΠΥΡΓΟΣ - ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»  έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξακόσιους πενήντα εννέα (659) σταυρούς προτίμησης
3. ΝΤΟΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους τριάντα τρεις (433) σταυρούς προτίμησης
 
 
Από τον Συνδυασμό  «ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Ωλένης   
1. ΚΟΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους έξι (406) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»  έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα οκτώ (478) σταυρούς προτίμησης
 
Από τον Συνδυασμό «ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
 
• Εκλογική Περιφέρεια Ιαρδάνου  
1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΣΙΜΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ένα (201) σταυρούς προτίμησης
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»  έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 
 
 
Από τον Συνδυασμό  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ» δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΡΓΟΥ»  έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 
 
Από τον Συνδυασμό   «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ (ΤΣΙΛΙΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ» έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 
 
Από τον Συνδυασμό   «ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι ανά εκλογική περιφέρεια:
• Εκλογική Περιφέρεια Πύργου
1. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ»  έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 
Share this:
Tags:

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019