Προϊόντα...απο παλιά

Η απομάκρυνση του πάγου πήγε τελείως στραβά