Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για έργο στην Αρχαία Ολυμπία

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

Αύγουστος 01, 2020 12:02 ΜΜ
Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η Προκήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Εργασίες Πεδίου – Προστασία και Ανάδειξη των Θερμών Κλαδέου και του ΝΔ Κτηρίου Αρχαίας Ολυμπία».   

Το έργο που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του έργου «προστασία -συντήρηση – αποκατάσταση –ανάδειξη ρωμαϊκών μνημείων Ολυμπίας», για χρονικό διάστημα έως και 5 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, ζητούνται δυο αρχαιολόγοι, ένας πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων Προϊστορικών & Κλασικών χρόνων και δώδεκα εργατοτεχνιτών (ΔΕ) με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με το ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) efahle@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ.27065 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ υπόψη γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας:2624022529, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2020).

Share this:
Tags:

-

-