Σε εξέλιξη οι καλλιέργειες Παυλώνιας

Στην περιοχή του Πύργου

Σε εξέλιξη οι καλλιέργειες Παυλώνιας

Φεβρουάριος 15, 2020 03:30 ΜΜ
Σε εξέλιξη οι καλλιέργειες Παυλώνιας
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι καλλιέργειες του δασικού είδους Παυλώνιας στην περιοχή του Πύργου, το οποίο δύναται να προσφέρει  σημαντικές ευκαιρίες για οικονομική εκμετάλλευση.
Σχετικά με την εν λόγω καλλιέργεια ο διευθυντής Δασών κ. Παν. Κορισιάνος, αναφέρει τα εξής: 
«Σε συνεργασία με το εργαστήριο της δασικής Εδαφολογίας του Α.Π.Θ θα στέλνω δείγματα εδάφους και από άλλες φυτείες ταχυαυξείς που σε συνδυασμό με την φυλλοδιαγνωστική θα μπορέσουμε να δώσουμε ολοκληρωμένη πρόταση λίπανσης και θρέψης για να δούμε πως ανταποκρίνονται τα φυτά στην κατά πλάτος και καθ' ύψος αύξηση που είναι τα ζητούμενα σε ταχυαυξείς φυτείες που σκοπό έχουν σε μικρό περίτροπο χρόνο την αύξηση της παραγωγής ξυλώδους όγκου. Φυσικά υπάρχει και η σπουδαία δουλειά που κάνει ο εξαίρετος ερευνητής συνάδελφος Κώστας Σπανός με τις δικές του επιστημονικές απόψεις .Τέλος η έρευνα της ξυλαγοράς είναι αναγκαία για την προώθηση της ντόπιας παραγωγής,  προκειμένου να μειώσουμε τις εισαγωγές ξυλείας».
 
Share this:
Tags:

-

-