Στάθης Καννής

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου