Στο παρά πέντε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Άνοιξε η πλατφόρμα προγραμματισμού εμπρόθεσμου ραντεβού με το κτηματολόγιο

Στο παρά πέντε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

Οκτώβριος 23, 2019 09:22 ΜΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Άννα Αγγελίδου
Στο παρά πέντε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

 Αρκετή ταλαιπωρία περιμένει όλους εκείνους που σπεύδουν αυτές τις μέρες προκειμένου να προχωρήσουν σε δήλωση στο κτηματολόγιο. Αρκετοί είναι εκείνοι που φτάνουν στα γραφεία του κτηματολογίου στις 6:00 το πρωί προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν εντός της ίδιας ημέρας ενώ οι αριθμοί προτεραιότητας γίνονται «ανάρπαστοι» μέσα σε ελάχιστο χρόνο.  Το ποσοστό των δηλώσεων παραμένει σε χαμηλά σχετικά επίπεδα καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις κυμαίνεται στο 32-33% ενώ σε αυτό το ποσοστό θα πρέπει να προστεθεί ένα 10% επιπλέων όπου είναι οι δηλώσεις από το δασαρχείο. Ο αριθμός εκείνων που δεν έχουν προχωρήσεις σε δηλώσεις είναι αρκετά μεγάλος. Ήδη άνοιξε η πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν το εμπρόθεσμο ραντεβού τους χωρίς να ταλαιπωρούνται περιμένοντας σε «ουρές» και να ταλαιπωρούνται μέσα από τη σελίδα https://www.ktima2016.gr/. Όσοι δεν έχουν ωστόσο πρόσβαση σε κάποιοι ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να προχωρήσουν σε προγραμματισμό του ραντεβού τους μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο του κτηματολογίου λαμβάνοντας από εκεί εμπρόθεσμο ραντεβού.

 

Τι προβλέπεται

 

Με βάση την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ 3495/Β/18-09-2019), λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, για ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη συγκεκριμένη Σύμβαση.

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τονίζεται πως καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή κατά τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο μέλλον.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι από το Νόμο υποχρεωτική για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άλλως επέρχονται οι κατά το Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Μάλιστα, η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά, έκδοση άδειας οικοδομής, έκδοση δανείου, κλπ).

Αν και η καθυστέρηση στην υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας δεν σημαίνει αυτόματα την απώλεια της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, εντούτοις συνεπάγεται αδυναμία αξιοποίησής της, αδυναμία αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενδεχόμενα δικαστικές περιπέτειες καθώς και αυξημένο κόστος εξαιτίας της μελλοντικής ενεργοποίησης των προστίμων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης,  τα εγγραπτέα δικαιώματα που δεν δηλώθηκαν δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα ακίνητα καταχωρούνται ως «Αγνώστου Ιδιοκτήτη». Οι δικαιούχοι τότε έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα εγγραπτέα δικαιώματά τους δικαστικά εντός διαστήματος επτά (7) ετών από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, οπότε οι αρχικές εγγραφές οριστικοποιούνται και τα εγγραπτέα δικαιώματα επί ακινήτων «Αγνώστου Ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι δικαστικά απρόσβλητα. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ των 50€ και των 1500€ ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Τέλος, εκτός των ανωτέρω δυσμενών συνεπειών και ανεξαρτήτως αυτών, ακόμη και η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας επισύρει - με βάση την ισχύουσα νομοθεσία - την επιβολή προστίμου, το μέγεθος του οποίου εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη θέση του ακινήτου και κυμαίνεται από 50€ έως 250€ για κάθε μη δηλωθέν δικαίωμα επί ακινήτου εντός αστικής περιοχής και από 70€ έως 200€ για κάθε μη δηλωθέν δικαίωμα επί ακινήτου εντός αγροτικής περιοχής.

 

Share this:
Tags:

-

-