Στο «σφυρί» εννέα συνολικά ακίνητα των Ηλείων αγροτών

Για χρέη της Ένωσης Συνεταιρισμών Ηλείας- Ολυμπίας προς τη τράπεζα Πειραιώς

Στο «σφυρί» εννέα συνολικά ακίνητα των Ηλείων αγροτών

Φεβρουάριος 14, 2020 06:00 ΠΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Άννα Αγγελίδου
Στο «σφυρί» εννέα συνολικά ακίνητα των Ηλείων αγροτών

 Ούτε ένα… ούτε δύο αλλά συνολικά εννέα ακίνητα των Ηλείων αγροτών που είχαν περιέλθει στα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης Συνεταιρισμών Ηλείας- Ολυμπίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΕ βγαίνουν στο σφυρί τη προσεχή Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, για χρέη προς την τράπεζα Πειραιώς.

Η απόφαση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού των εννέα συνολικά ακινήτων αναρτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2020 στη σελίδα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, και πρόκειται για ακίνητα, οικόπεδα και κτίσματα τα οποία βρίσκονται εντός του δήμου Πύργου.  Το σύνολο των εννέα ακινήτων βγαίνουν στο σφυρί έναντι του συνολικού ποσού των 3.765.870€!

Όσο αφορά το ύψος των προσημειώσεων των ακινήτων της  Ένωσης Συνεταιρισμών Ηλείας- Ολυμπίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΕ προς τη τράπεζα Πειραιώς φτάνει το ποσό των 17.000.000€

 

 

Τα ακίνητα

  • Πρώτο από τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί» είναι το οικόπεδο επιφανείας μ.τ. (414,48 μ2) κείμενο εντός της πόλεως του Πύργου Ηλείας και στο οικοδομικό τετράγωνο 361 και επί της οδού Τ. Πετροπούλου στον αριθμό 4, με το εντός αυτού διώροφο κτίσμα, το ισόγειο αποτελούμενο από δυο καταστήματα πλήρως ανακαινισμένα τα οποία έχουν συνενωθεί ως ενιαίος χώρος, με την εντός αυτού αποθήκη επιφανείας περίπου 30 τ.μ., δυο τουαλέτες και πατάρι επιφανείας περίπου 30 τ.μ., καθώς και κλιμακοστάσιο που οδηγεί στον Α΄ όροφο, συνολική επιφάνεια ισογείου κατά τον τίτλο κτήσης μ.τ. (401,06 μ2) και ο όροφος αποτελούμενος από γραφεία επιφανείας μ.τ. (401,06 μ2) στην τιμή των τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (395.000,00) €.
  • Το δεύτερο ακίνητο αφορά το οικόπεδο εκτάσεως βάσει τοπογραφικής αδείας μ.τ. (478,07 μ2) κατά τον τίτλο κτήσης και κατά το κτηματολόγιο (469,00 μ2) με το εντός αυτού ισόγειο λιθόκτιστο κατάστημα επιφανείας μ.τ. (435,48 μ2), το οποίο βρίσκεται στην οδό Ολυμπίων αριθμός 8 στην συνοικία ‘’Χαλικιάτικα’’ ή ‘’Προσφυγικά’’ Πύργου με το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00) €.
  • Τρίτο είναι ένα οικόπεδο εκτάσεως μ.τ. (21.593,00 μ2), κατά νεώτερη επιμέτρηση εκτάσεως (21.741,06 μ2) και κατά το κτηματολόγιο εκτάσεως (21.720,63 μ2) κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Πύργου, της περιφέρειας του Δήμου Πύργου στην οδό Επαμ. Χαριλάου στο οικοδομικό τετράγωνο 440, όπου καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, οριοθετημένο με περίφραξη που περιλαμβάνει τρεις ισόγειες αποθήκες εμβαδού εκάστη (466,14 μ2), (633,60 μ2) και (1.231,23 μ2) αντίστοιχα, ισογείου κτίσματος γραφείων επιφανείας μ.τ. (174,25μ2), και πρατηρίου γεωργικών φαρμάκων επιφανείας μ.τ. (475,05 μ2), τα οποία κτίρια υπάρχουν πριν το σχέδιο πόλεως τοέτος 1940 και συγκεκριμένα:

α) Συγκρότημα παλαιού Οινοποιείου καταλαμβάνει επιφάνεια 3.500 τ.μ.

β) Ισόγειος αποθήκη Ι: επί του ορίου του οικοπέδου με σχήμα ορθογωνίου και επιφάνεια 466,14 τ.μ..

 γ) Ισόγειος αποθήκη ΙΙ: με σχήμα ορθογωνίου καταλαμβάνει επιφάνεια 633,60 τ.μ

δ) Ισόγειος αποθήκη ΙΙΙ: πρόκειται για κτίριο το οποίο έχει σχήμα ορθογωνίου καταλαμβάνει επιφάνεια 1.231,23 τ.μ..

ε) Ισόγειο κτίριο Γραφείων: Έχει σχήμα ορθογωνίου καταλαμβάνει επιφάνεια 174,25 τ.μ..

στ) Πρατήριο γεωργικών φαρμάκων: πρόκειται για κτίριο με χρήση κατάστημα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων. Έχει σχήμα ορθογωνίου καταλαμβάνει επιφάνεια 475,05 τ.μ. Το τρίτο ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι του ποσού των δυο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.365.000,00) €.

  • Το τέταρτο ακίνητο αφορά οικόπεδο μεθ’ όλων των εντός αυτού συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του και του εντός αυτού ανεγερθέντος κτίσματος, επιφανείας (1.088,07 μ2), όπου πρόκειται για κτίριο με βιοτεχνική-αποθηκευτική χρήση.

Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Πύργου και επί ανωνύμου οδού πλησίον της οδού Χαριλάου, έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσεως (3.877,60 μ2) και μετά την πώληση τμήματος αυτού έχει έκταση κατά την κτηματολογική εγγραφή (1.342,73 μ2). Το ακίνητο βγαίνει με τιμή  τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (343.000,00) €.

  • Το πέμπτο ακίνητο αφορά  οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου (αποθήκη) η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και συνορεύει γύρωθεν με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, τη με τα στοιχεία (Υ5) οριζόντια ιδιοκτησία, κοινόχρηστο διάδρομο και τη με τα στοιχεία (Υ7) οριζόντια ιδιοκτησία, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια (33,86 μ2), κοινόχρηστη επιφάνεια (9,99 μ2)και συνολική επιφάνεια (43,85 μ2), όγκο ιδιόκτητο (101,58 μ3), κοινόχρηστο όγκο (29,97 μ3) και συνολικό όγκο (131,55 μ3), αναλογία επί του οικοπέδου (3,06/1οοο) που αντιστοιχούν σε (10,14 μ2) επί του οικοπέδου εξ αδιαιρέτου, έχει συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων καθώς και στις δαπάνες ανελκυστήρα (4,00/1οοο) και ψήφους επί των θεμάτων διαχείρισης και συνιδιοκτησίας (4,00/1οοο) και φέρει ΚΑΕΚ 151775020003/1/6 στο Κτηματολογικό Γραφείο Πύργου. Βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (9.700,00) €.
  • Το έκτο ακίνητο αφορά οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, η οποία αποτελείται από επτά (7) γραφεία, W.C και διάδρομο, συνορεύει γύρωθεν με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, κοινόχρηστη κλίμακα, κοινόχρηστα W.C, ανελκυστήρα και πέργκολα, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια (392,72 μ2), κοινόχρηστη επιφάνεια (101,93 μ2) καισυνολική επιφάνεια (494,65 μ2), όγκο ιδιόκτητο (1.217,43 μ3), κοινόχρηστο όγκο (315,98 μ3) και συνολικό όγκο (1.533,41 μ3), αναλογία επί του οικοπέδου (101,30/1οοο) που αντιστοιχούν σε (319,27 μ2) επί του οικοπέδου εξ αδιαιρέτου, έχει συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων (133,00/1οοο) στις δαπάνες θέρμανσης (147,00/1οοο) στις δαπάνες ανελκυστήρα (153,00/1οοο) και ψήφους επί των θεμάτων διαχείρισης και συνιδιοκτησίας (133,00/1οοο) και βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι του ποσού των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (204.000,00) €.
  • Το έβδομο ακίνητο με τα στοιχεία (Α2) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, η οποία αποτελείται από εννέα (9) γραφεία, διάδρομο και τέσσερα (4) W.C, συνορεύει γύρωθεν με πέργκολα, ανελκυστήρα, κοινόχρηστα W.C, κοινόχρηστο διάδρομο, ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και κλίμακα κινδύνου, έχει ιδιόκτητη επιφάνεια (392,72 μ2), κοινόχρηστη επιφάνεια (103,41 μ2) και συνολική επιφάνεια (496,13 μ2), όγκο ιδιόκτητο (1.217,43 μ3), κοινόχρηστο όγκο (320,57 μ3) και συνολικό όγκο (1.538,00 μ3), αναλογία επί του οικοπέδου (101,30/1οοο) που αντιστοιχούν σε (319,27 μ2) επί του οικοπέδου εξ αδιαιρέτου, έχει συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων (133,00/1οοο) στις δαπάνες θέρμανσης (147,00/1οοο) στις δαπάνες ανελκυστήρα (153,00/1οοο) και ψήφους επί των θεμάτων διαχείρισης και συνιδιοκτησίας (133,00/1οοο) και βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι του ποσού των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (204.000,00) €.
  • Το όγδοο κατά σειρά ακίνητο βρίσκεται στη θέση Συντριάδα είναι  εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δ.Κ. Πύργου του ομωνύμου Δήμου και στο με αριθμό 445 οικοδομικό τετράγωνο επί της δημοτικής οδού Διονύσου, και το οποίο κατά τον τίτλο κτήσεως οικόπεδο, εκτάσεως μ.τ. (3.483,00), αποτελούσε το προς ανατολάς του κυρίου συγκροτήματος του εργοστασίου, γήπεδο αποτελούντος τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσεως μ.τ. (28.953,60 μ2), και βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι του ποσού των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) €.
  • Το ένατο ακίνητο αφορά οικόπεδο στη θέση ‘’Μολόχα’’ περιφερείας Δ.Κ. Κρεστένων εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως (1.267,30 μ2) και βάσει τοπογραφικής αδείας επιφανείας μ.τ. (1.184,10 μ2), Εντός του ανωτέρω οικοπέδου υφίσταται ισόγειο κτίριο επιφανείας μ.τ. (567,00 μ2) που έχει ανεγερθεί πριν το έτος 1955 το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό έναντι του ποσού των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00) €.

 

Share this:
Tags:

-

-