Στον «αέρα» οι προκηρύξεις για 13 θέσεις ειδικευμένων ιατρών

Στα Νοσοκομεία της Ηλείας

Στον «αέρα» οι προκηρύξεις για 13 θέσεις ειδικευμένων ιατρών

Φεβρουάριος 12, 2020 09:30 ΠΜ
Στον «αέρα» οι προκηρύξεις για 13 θέσεις ειδικευμένων ιατρών
 
Επιμέλεια: Κώστας
Αντωνόπουλος
 
 Ενίσχυση των τριών  Νοσοκομείων της Ηλείας με 13 συνολικά  θέσεις ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, θα γίνει  το προσεχές διάστημα, μετά σχετικές τις προκηρύξεις οι οποίες αναρτήθηκαν   ήδη στο «Διαύγεια».
Πρόκειται συγκεκριμένα για 6 θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Πύργου, 4 στο αντίστοιχο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αμαλιάδας και 3 στο Νοσοκομείο-Κ.Υ. Κρεστένων, οι προκηρύξεις για τους οποίους είχαν «παγώσει» κατά την προεκλογική περίοδο.
Αναλυτικότερα  οι θέσεις στο Νοσοκομείο Πύργου αφορούν την εσωτερική παθολογία-Επιμελητή Β΄(2), νεφρολογίας- Επιμ. Β΄ (1), χειρουργικής-Επιμ. Β΄(1), ορθοπαιδικής και τραυματολογίας Επιμ. Β΄ (1) και μαιευτικής και γυναικολογίας- Επιμ. Β΄(1).
Εξάλλου για το Νοσοκομείο Αμαλιάδας  η προκήρυξη περιλαμβάνει τις ειδικότητες εσωτερικής παθολογίας-Επιμ. Β΄(1), καρδιολογίας-Επιμ. Β΄(1), ακτινολογίας-Επιμ. Β΄(1) και χειρουργικής –Επιμ. Β΄(1).
Επίσης για το Νοσκομείο-ΚΥ Κρεστένων οι 3 θέσεις ιατρών είναι εσωτερικής παθολογίας-Επιμ. Β΄(1), ακτινολογίας-Επιμ. Β΄(1) και παιδιατρικής –Επιμ. Β΄ (1).
Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων απαιτείται οι υποψήφιες/ιοι να έχουν: α) Ελληνική ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας. Β. Η αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Και για τις τρεις προκηρύξεις η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14/02/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 28/02/2020 ώρα 12:00.
 
Share this:
Tags:

-

-