Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Την προσεχή Δευτέρα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Δεκέμβριος 13, 2019 05:00 ΜΜ
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στα Λεχαινά, με τα θέματα που ξεχωρίζουν να έχουν ως εξής:
- Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2020-2021(Εισηγητής: Α/Δ Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κος Ανυφαντής Πέτρος)
- Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για τη χρηματοδότηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Κουρτεσίου, ΤΚ Αετοράχης (Δάφνη) και ΤΚ Ψαρίου και σωληνώσεων υδατόπυργων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
- Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για τη χρηματοδότηση του έργου «Νέος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Βάρδας» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
- Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  2μηνης απασχόλησης(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
- Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
- Αποδοχή χρηματοδότησης 150.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (Εισηγήτρια: A/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)
 
Share this:
Tags:

-

-