Συνολικά 18 εργαζόμενοι με ένδικα μέσα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Συνολικά 18 εργαζόμενοι με ένδικα μέσα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Ιανουάριος 11, 2019 08:45 ΠΜ
Συνολικά 18 εργαζόμενοι με ένδικα μέσα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Με δεκαοκτώ (18) άτομα προσωπικό ενισχύθηκε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Πρόκειται για εργαζομένους οι οποίοι είχαν χάσει την εργασία τους, το 2008 και με ένδικα μέσα κατάφεραν να προσληφθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ειδικότερα πρόκειται για πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους και για δεκατρείς (13) φύλακες Αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Οι διοικητικοί υπάλληλοι θα είναι στην διάθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, ενώ η διάθεση των φυλάκων αρχαιολογικών χώρων θα γίνει μετά την εντολή τοποθέτησης τους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 
Οι ανάγκες ωστόσο για προσωπικό στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας δεν σταματούν καθώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι. 
 
Share this:
Tags:

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου