ΣΥΡΙΖΑ: Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ΕΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ΕΑΣ

Ιούνιος 01, 2020 07:29 ΜΜ
ΣΥΡΙΖΑ: Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ΕΑΣ

Τροπολογία για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΕΑΣ παρέχουν εργασία που εκ της φύσης και του αντικειμένου της συνεπάγεται την έκθεσή τους σε ανθυγιεινές ή και επικίνδυνες συνθήκες και λαμβάνουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 το σχετικό επίδομα σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας.

«Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους, πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες, που απορρέουν από τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας τους, αποτελεί και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν στην Εθνική Άμυνα, σε υλοποίηση της υποχρέωσης της Πολιτείας να διασφαλίσει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων που εργάζονται σε συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν πως με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, αφενός, ότι τα ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρείας σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής λογίζονται ως νομίμως καταβληθέντα και αφετέρου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής του στο μέλλον.

 

 

Πηγή : cnn.gr

Share this:
Tags:

-

-