Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Οκτώβριος 09, 2018 02:00 ΜΜ
Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;
Τελευταία όλο και περισσότερο ακούμε τον όρο
Ρομποτική. Εταιρείες τεχνολογίας και έρευνας,
καθώς και σχολεία στο στις ανεπτυγμένες χώρες
 
του εξωτερικού, την εντάσσουν στο σχολικό πρόγρ-
αμμά τους, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 
Κάποιοι επίσης λένε, ότι ο αναλφαβητισμός του
μέλλοντος θα είναι η άγνοιά της.
Ήδη σε πολλά επαγγέλματα, όπως στην ιατρική,
 
στην αγροτική οικονομία & παραγωγή, στην βιομ-
ηχανία, στον τομέα των υπηρεσιών είναι γεγονός η
 
εφαρμογή της.
 
Ο Δημόπουλος Νικόλαος, μαθηματικός & διευθυ-
ντής στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς στον Πύργο,
 
μας δίνει το τοπίο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Τι είναι τελικά η Ρομποτική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Να τονίσουμε ότι στα φροντιστήρια Πουκαμισάς
 
δεν κάνουμε Ρομποτική αλλά εκπαιδευτική Ρομπο-
τική. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια
 
εκπαιδευτική καινοτομία της οποίας η απόλυτη
επιτυχία έγκειται στο ότι τα παιδιά αφομοιώνουν
έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών και της
Πληροφορικής με έναν ευχάριστο, βιωματικό και
αποτελεσματικό τρόπο.
Τα παιδιά καλούνται να δημιουργούν κατασκευές.
Οι κατασκευές περιέχουν διάφορα μηχανικά μέρη
,όπως γρανάζια , άξονες ,τροχαλίες κ.α. Επίσης
 
αισθητήρες και κινητήρες. Όλα αυτά προγραμ-
ματίζονται σε διάφορες λειτουργίες με κατάλληλες
 
γλώσσες.
Τα παιδιά σήμερα είναι δέκτες μεγάλου πλήθους
πληροφοριών και «γνώσεων» που καλούνται να
μάθουν και να αφομοιώσουν. Τι κάνουν με τις
γνώσεις αυτές; Δυστυχώς, σπάνια έχουν τη
 
δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν κάπου πρακτι-
κά, ή έστω να τις δουν να εφαρμόζονται στην
 
πράξη, ενώ σχεδόν ποτέ δεν έχουν τη χαρά και την
ικανοποίηση να τις βλέπουν να «ζωντανεύουν» σε
μια δική τους δημιουργία ή κατασκευή. Έτσι, είτε
 
θα γίνουν θεωρητικοί της επιστήμης, της τεχνο-
λογίας και των εργαλείων της («παπαγαλίζοντας» τα
 
μαθήματα) είτε απλά θα τα «απορρίψουν» όλα ως
«άχρηστες γνώσεις».
Συμπερασματικά, τα παιδιά μας, απορρίπτουν την
επιστήμη όχι από έλλειψη ικανοτήτων, αλλά απλά
από έλλειψη ενδιαφέροντος που προέρχεται από
το ότι τελικά δεν ενδιαφέρονται να κατανοήσουν
κάτι που δεν μπορούν να το νιώσουν οι ίδιοι με τα
χέρια τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ποια τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής για
τον μαθητή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χωρίζουμε τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής
σε δυο κατηγορίες.
Σε μαθητές που παρακολουθούν τμήματα της
εκπαιδευτικής ρομποτικής παρατηρείται βελτίωση
στην οργάνωση και συγκρότηση της σκέψεις τους.
Καθώς έχοντας την υποχρέωση να παρουσιάσουν
ένα project τους, αναπτύσσουν τις ικανότητες τους
στην ομαδική εργασία ,επίλυση προβλημάτων και
στην επικοινωνία.
Από την άλλη έχουμε ξεκάθαρα οφέλη και σε ότι
αφορά και το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων
που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ρομποτική,
Καθώς τα παιδιά βλέπουν ξεκάθαρα την ύλη των
μαθημάτων αυτών να εφαρμόζεται μέσα στις
κατασκευές τους.
Για να σας κάνω να καταλάβετε, πολλές φορές
μαθητές μας μας ζητούν να εξηγήσουμε πού έχουν
εφαρμογή διάφορα θεωρήματα που μαθαίνουν στα
αντίστοιχα μαθήματα. Η απάντηση έρχεται αβίαστα
 
και με σαφή τρόπο στο εργαστήριο της εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής.
 
Όλα αυτά τα καταφέρνει ο μαθητής μέσω μιας δια-
δικασίας ευχάριστης και εξαιρετικά ψυχαγωγικής.
 
Καταλήγουμε λοιπόν να δημιουργείται, μέσω της
εκπαιδευτικής ρομποτικής, η πεποίθηση ότι η
μελέτη των θετικών επιστημών είναι συναρπαστική.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ποιο είναι το πλεονέκτημα της Ρομποτικής στα
φροντιστήρια Πουκαμισάς και όχι αλλού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική λύνει τελείως και
 
ευχάριστα το προηγούμενο πρόβλημα, αρκεί να
διδάσκεται σωστά – αλλιώς απλά το επιτείνει και σε
ορισμένες περιπτώσεις το χειροτερεύει! Σε άλλες
δομές δεν δημιουργεί ενθουσιασμό και τα παιδιά
όπως γνωρίζετε δυσφορούν.
Αυτό έχει την εξήγησή του, διότι η ρομποτική είναι
συνώνυμο του S.T.E.M. (Επιστήμη, Τεχνολογία,
Μηχανική και Μαθηματικά ). Είναι πχ δυνατόν ένας
γονέας να εμπιστευτεί το παιδί του για Μαθηματικά
 
σε έναν μη Μαθηματικό; Φυσικά και όχι. Στην ρομ-
ποτική Πουκαμισάς λοιπόν, τα παιδιά δεν “παίζουν
 
απλά με τουβλάκια”, όπως από άγνοια και τυχο-
διωκτικά γίνεται συνήθως, αλλά μαθαίνουν να λει-
τουργούν σαν επιστήμονες, εκπαιδευόμενα από
 
επιστήμονες. Δεν μπορεί ο κάθε τυχών να ασκήσει
την διαδικασία αυτή. Στα Φροντιστήρια Πουκαμισάς
όμως μας γνωρίζετε. Εκατοντάδες μαθητές σε όλη
 
την Ελλάδα μας εμπιστεύονται για να πραγματοποι-
ήσουν τους εκπαιδευτικούς στόχους τους. Έχουμε
 
την αντίληψη και την τεχνογνωσία 34 μονάδων ρομ-
ποτικής και 64 φροντιστηρίων Μ.Ε.
 
Από την πρώτη μέρα, θέλουμε αυστηρά να διδάσ-
κουν τα παιδιά μας εισηγητές που
 
γνωρίζουν άριστα τα πεδία του STEM επειδή τα
 
έχουν ήδη διδαχθεί οι ίδιοι σε σχετικό τμήμα Πανε-
πιστημίου ή Πολυτεχνείου & έχουν ήδη εργασιακή
 
εμπειρία (Software Engineers, Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί με ποικίλες κατευθύνσεις, Μαθηματικοί,
Φυσικοί) ενώ έχουν εξαιρετική μεταδοτικότητα και
αλληλεπίδραση με τα παιδιά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Πόσες φορές την εβδομάδα γίνεται το μάθημα και
με τι διάρκεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα τμήματα Δημοτικού -Γυμνασίου, στα οποία
και απευθύνεται το μάθημα, αποτελείται από
 
εργαστήρια με διάρκεια μιάμιση ώρας. Τα τμήμα-
τα είναι ολιγομελή και τα παιδιά εργάζονται ομα-
δικά χωρισμένα σε ομάδες των τριών. Στα μαθή-
ματα χρησιμοποιούνται laptops,tablets και kits
 
για κάθε ομάδα. Έτσι μαθητές και γονείς δεν επι-
βαρύνονται με έξοδα για εξοπλισμό.
 
Τελικά απευθυνόμενος σε κάθε ενδιαφερόμενο
έχω να πω πως: Ήρθε η ώρα να μεταμορφωθεί
από χρήστης σε δημιουργό!
Eίναι πολύ πιθανό «όταν θα μεγαλώσει» να «κάνει
μία δουλειά» που σήμερα μπορεί να μην υπάρχει
 
καν! Και όχι μόνο αυτό, αλλά σίγουρα θα χρειά-
ζονται καινούριες δεξιότητες και βαθιά κατανόη-
ση στις γνώσεις που αποκομίζει. Και εμείς είμα-
στε εδώ!
 
protinews
Share this:
Tags:

-

-