Ξεκίνησε την λειτουργία του το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Ξεκίνησε την λειτουργία του το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών

Ιούνιος 19, 2019 12:00 ΜΜ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Άννα Αγγελίδου
Ξεκίνησε την λειτουργία του το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
Παρέχουν δωρεάν συμβουλές και υποστήριξη στους δανειολήπτες 
 
Στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας λειτουργεί από τα τέλη Μαΐου, Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.). Το γραφείο, του Πύργου που αποτελεί παράρτημα του κέντρου της Πάτρας είναι ενταγμένο στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) που αποτελεί αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Με βασικό πυλώνα το ήδη νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης, το ΓΕΥΔ που λειτουργεί στον Πύργο όπως επεσήμανε ο υπεύθυνος του γραφείου Μάριος Αλεξόπουλος έχει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης αρκετών δανειοληπτών. Ειδικότερα τα ΚΕΥΔ  εξυπηρετούν όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), τους ελεύθερους επαγγελματίες, μικροέμπορους και μικροεπιχειρηματίες κάθε μορφής, αγρότες αλλά και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ οι συμβουλές για διευθέτηση οφειλών δίνονται ΔΩΡΕΑΝ και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. «Παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες, εξηγώντας σφαιρικά και αναλυτικά τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που κατάρτισε η κυβέρνηση, το οποίο περιλαμβάνει: το Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, το νέο πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών (για φυσικά και νομικά πρόσωπα με τραπεζικά δάνεια)» υπογράμμισε μιλώντας στην «Πρώτη» ο Μ. Αλεξόπουλος. 
Τα ΓΕΥΔ εκ της νομοθεσίας: δεν προβαίνουν σε ρύθμιση και «κούρεμα» δανείων, δεν ρυθμίζουν οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Τ.Α.), δεν αναστέλλουν τυχόν νομικές – δικαστικές ενέργειες, όπως οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις λογαριασμών. Ωστόσο, για καθένα από τα παραπάνω ζητήματα, υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στο πλαίσιο των Νόμων. Παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές, ώστε οι δανειολήπτες να μπορούν να λάβουν οι ίδιοι τις κατάλληλες αποφάσεις και να προβαίνουν σε αποτελεσματικές ενέργειες. Κάθε πολίτης έχει έναν ΔΩΡΕΑΝ σύμβουλο και υποστηρικτή στην προσπάθεια του να αποπληρώσει τα χρέη του, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Με την εγκυρότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού στο τηλέφωνο: 2132125730
 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
Κάθε υπερχρεωμένο νοικοκυριό (άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι), είτε πρώτο-οφειλέτες είτε εγγυητές τους μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη με ευνοϊκό τρόπο: • προστατεύοντας ένα ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα, σύμφωνα με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης • προστατεύοντας την πρώτη κατοικία εμπορικής αξίας έως 280.000€ • εξασφαλίζοντας αποπληρωμή σε χαμηλές δόσεις με ελάχιστη καταβολή 40 ευρώ, εξόφληση έως 35 έτη και διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών • εξασφαλίζοντας ρύθμιση όλων των οφειλών προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες 
Οι σημαντικότερες πρόνοιες του Νόμου: • αναστολή αναγκαστικών μέτρων (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί), αμέσως μετά την αίτηση στο δικαστήριο και μέχρι να ολοκληρωθεί το πλάνο της αποπληρωμής οφειλών • επιδότηση των στεγαστικών δανείων πολιτών από το Κράτος • δυνατότητα προδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού 
Συνοπτικά οι όροι ένταξης είναι: • ο αιτών να είναι φυσικό πρόσωπο • να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών • οι οφειλές να έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν την κατάθεση της αίτησης
 
Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αγροτών και Ομόρρυθμων Εταίρων 
• Κάθε βιώσιμη επιχείρηση ή/και ομόρρυθμοι εταίροι μπορούν να ρυθμίσουν εξωδικαστικώς όλα τα χρέη τους, προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες. • Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίσει εξωδικαστικώς τα χρέη του προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). • Κάθε αγρότης μπορεί να ρυθμίσει εξωδικαστικώς τα χρέη του προς ΑΑΔΕ, ΕΚΦΑ (κυρίως ΟΓΑ) και τράπεζες υπό εκκαθάριση (κυρίως ΑΤΕ). 
Οι σημαντικότερες πρόνοιες του Νόμου: 
• ρύθμιση χρεών έως και 120 δόσεις για το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία • δυνατότητα διαγραφής των προστίμων, προσαυξήσεων, ακόμα και των βασικών οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους μεγάλους προμηθευτές • αναστολή αναγκαστικών μέτρων (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί), κατόπιν ελέγχου και μέχρι να ολοκληρωθεί το πλάνο αποπληρωμής 
 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Το θεσμικό πλαίσιο παρέχει προστασία σε πολίτες και επιχειρήσεις, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους και επιπλέον δεν διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας. Οι προστατευτικές διατάξεις περιλαμβάνουν: 
• προστασία της 1ης κατοικίας φυσικών προσώπων από πλειστηριασμούς, σύμφωνα με το εισόδημα και την αξία ακινήτου 
• διασφάλιση ενός ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος φυσικών προσώπων, βάσει των ευλόγων δαπανών διαβίωσης 
• επιδότηση των στεγαστικών δανείων πολιτών από το Κράτος 
• προστασία τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις, με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων 
• εξόφληση οφειλών βάσει της ικανότητας αποπληρωμής πολιτών και επιχειρήσεων
• διαγραφή οφειλών που πολίτες και επιχειρήσεις τεκμηριωμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία της περιουσίας (π.χ. την εμπορική αξία του ακινήτου) κατόπιν ελέγχου 
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν: Α. για τους οφειλέτες, συνοφειλέτες και τους εγγυητές δανείων Β. για τις εταιρείες που αγόρασαν ή/και διαχειρίζονται δάνεια. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή για το δανειολήπτη, αφού όλοι υποχρεούνται να τηρήσουν τις προστατευτικές πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου. 
 
Share this:
Tags:

Κοινωνικό μήνυμα Αντιπυρικής Περιόδου 2019