Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα

Δεκέμβριος 07, 2018 09:30 ΠΜ
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα
Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα, koinonikomerisma.gr για την υποβολή αιτήσεων του Κοινωνικού Μερίσματος και οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων καθώς τα πρώτα χρήματα από το κοινωνικό μέρισμα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους στις 14 Δεκεμβρίου. Η σχετική ΚΥΑ υπογράφτηκε προχθές το βράδυ με ευπαθή και οικονομικά ευάλωτα ελληνικά νοικοκυριά να αναμένεται να λάβουν 710 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται από τα έξι στάδια:
Βήμα 1: Είσοδος στην πλατφόρμα
Βήμα 2: Έλεγχος των στοιχείων
Βήμα 3: Συμπλήρωση του IBAN
Βήμα 4: Ενημέρωση των φιλοξενούμενων να δώσουν την συγκατάθεση τους
Βήμα 5: Δείτε αν πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
Βήμα 6: Αποδοχή του Κοινωνικού Μερίσματος του 2018
 
Οι δικαιούχοι
Περίπου 1,4 εκατομμύριο νοικοκυριά θα εισπράξουν μέσα στο Δεκέμβριο με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια κοινωνικό μέρισμα που θα κυμαίνεται από 200 ευρώ (άγαμοι χωρίς παιδιά) έως 1.200 ευρώ (πολύτεκνες οικογένειες). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι νοικοκυριά με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων έως και 27.000 ευρώ. Προϋπόθεση είναι το ύψος της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 185.000 ευρώ, ενώ το ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.000 ευρώ. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Προϋποθέσεις για οίκοθεν καταβολή
Οι δικαιούχοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση. Ειδικότερα είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.
γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας υπ' αριθμ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
ε) Είναι ενημερωμένο το πεδίο του Α.Φ.Μ. στη βάση του Α.Μ.Κ.Α. για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο εφόσον υπάρχει.
 
Share this:
Tags:

Μαγειρεύοντας με τη δύναμη του ανέμου