ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
2622031271

ΑΠΟ 04/01/2006 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΑΠΟ 12-11-07 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ(ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ,ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-