ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΓΑΝΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΡΑΓΑΝΟ
61783

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019