Αθλητισμός

Εν ευθέτω χρόνω

Η «μοτοσυκλέτα» που χωράει επτά άτομα και ένα ψυγείο