Ενημέρωση από Επιχειρήσεις

Κεραυνός χτύπησε πέντε φορές στον Αμβρακικό