Ιδέες και Λύσεις

Κεραυνός χτύπησε πέντε φορές στον Αμβρακικό