Ορθοδοξία

Ο χειρότερος τρόπος να μεταφέρεις μια σκάλα με μηχανάκι