Ορθοδοξία

Η απομάκρυνση του πάγου πήγε τελείως στραβά