Περιβάλλον

Κεραυνός χτύπησε πέντε φορές στον Αμβρακικό