Προτάσεις για έξοδο

Κεραυνός χτύπησε πέντε φορές στον Αμβρακικό