Βουλευτές - Παρατάξεις

Κεραυνός χτύπησε πέντε φορές στον Αμβρακικό